تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی حمله‌ها بر مساجد و مراسم مذهبی

در این بخش گزارش شش‌ونیم به انتقادهای جدی آگاهان و نماینده‌گان مجلس در بارۀ ادامۀ حمله‌ها بر مساجد و مراسم مذهبی شیعیان پرداخته ایم. 

روز جمعه هفتۀ پیش دو مرد مهاجم با حمله بر مسجد امام زمان در ناحیه یازدهم شهرداری کابل شمار زیادی از نمازگذاران را کشتند و بیش از هشتاد تن آنان را زخمی ساختند. 

در سال جاری شش حمله بر مساجد شیعیان در کشور صورت گرفته است که چهار حمله آن در هرات صورت گرفته است.

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی حمله‌ها بر مساجد و مراسم مذهبی

در این بخش گزارش شش‌ونیم به انتقادهای جدی آگاهان و نماینده‌گان مجلس در بارۀ ادامۀ حمله‌ها بر مساجد و مراسم مذهبی شیعیان پرداخته ایم. 

روز جمعه هفتۀ پیش دو مرد مهاجم با حمله بر مسجد امام زمان در ناحیه یازدهم شهرداری کابل شمار زیادی از نمازگذاران را کشتند و بیش از هشتاد تن آنان را زخمی ساختند. 

در سال جاری شش حمله بر مساجد شیعیان در کشور صورت گرفته است که چهار حمله آن در هرات صورت گرفته است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews