تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی واردات غیرقانونی دارو به کشور

در این بخش برنامۀ گزارش شش‌ونیم، به چگونه‌گی انتقال داروهای قاچاقی به افغانستان و نیز به زد و بندها میان شماری از پزشکان و دارو فروشان پرداخته شده است.

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی واردات غیرقانونی دارو به کشور

در این بخش برنامۀ گزارش شش‌ونیم، به چگونه‌گی انتقال داروهای قاچاقی به افغانستان و نیز به زد و بندها میان شماری از پزشکان و دارو فروشان پرداخته شده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews