تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

اتمر: اجماع منطقه‎یی برای مبارزه با هراس‎افگنی با شکست روبرو است

حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی از آن چه که شکست «نسبی» اجماع منطقه یی در مبارزه با هراس افگنی می داند، نگران است.

آقای اتمر این سخنانش را در گفتمان «پیشرفت در راستای صلح و ثبات در افغانستان» در انستیتوت صلح ایالات متحده، بیان کرده است.

وی می گوید که علت کاهش همکاری های منطقه یی در جنگ با هراس افگنی، برقراری  روابط برخی از کشورها با طالبان است: «اجماع در بارۀ چگونگی جنگ با هراس افگنی اندکی شکسته است. متأسفانه عناصری در منطقه استند که میان هراس افگنان خوب و بد تفاوت قایل استند و متأسفانه برخی از کشورها به جای داشتن روابط دولت با دولت، روابط با گروه ها دارند و می گویند با داعش مبارزه می کنند، اما این کار پیامدهای جدی به همه ما دارد و از رهگذر سیاست این کار شکست دادن خود است.»

آقای اتمر در این نشست می گوید که طالبان به جای پاسخ مثبت به فراخوان صلح، میزان خشونت ها را افزایش داده اند و نیز پاکستان پاسخ مثبت به راهبرد صلح کابل نشان نداده است.

او می افزاید: «این تنها طالبان و شبکه حقانی نیستند که ما با آنان می جنگیم؛ بل به گونۀ فزاینده جنگجویان خارجی نیز استند که حداقل به سه بخش تقسیم شده اند: شبکه های هراس افگن خارجی چون القاعده، داعش و شاخه خراسان داعش، هراس افگنان منطقه یی چون جبش اسلامی ازبیکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی چین و سوم هراس افگنان پاکستانی چون لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان وجیش محمد.»

در همین حال، ننسی لیندبورگ، رییس انستیوت صلح امریکا نیز با تأکید بر حل جنگ از راه گفت وگو در افغانستان، می گوید که قرار است هفته آینده نشست صلح در تاشکند برگزار شود:هفته آینده رییس جمهورغنی همراه با رییس جمهور ازبیکستان نشست صلح تاشکند را در بارۀ افغانستان گشایش خواهد داد.»

حنیف اتمرمی گوید که دفتر سیاسی طالبان در قطر درهفت سال گذشته نقشی در گفت وگوهای صلح نداشته است و هرگاه این دفتر هرچه زودتر ثابت نسازد محل زمینه ساز گفت وگوهای صلح است، در آن صورت نمی تواند مکانی برای اهداف جنگی این گروه باشد.

افغانستان

اتمر: اجماع منطقه‎یی برای مبارزه با هراس‎افگنی با شکست روبرو است

حنیف اتمر، با اشاره به روابط کشورهای چون روسیه با طالبان می گوید که این کار باعث شکست اجماع منطقه یی در جنگ با هراس افگنی شده است.

تصویر بندانگشتی

حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی از آن چه که شکست «نسبی» اجماع منطقه یی در مبارزه با هراس افگنی می داند، نگران است.

آقای اتمر این سخنانش را در گفتمان «پیشرفت در راستای صلح و ثبات در افغانستان» در انستیتوت صلح ایالات متحده، بیان کرده است.

وی می گوید که علت کاهش همکاری های منطقه یی در جنگ با هراس افگنی، برقراری  روابط برخی از کشورها با طالبان است: «اجماع در بارۀ چگونگی جنگ با هراس افگنی اندکی شکسته است. متأسفانه عناصری در منطقه استند که میان هراس افگنان خوب و بد تفاوت قایل استند و متأسفانه برخی از کشورها به جای داشتن روابط دولت با دولت، روابط با گروه ها دارند و می گویند با داعش مبارزه می کنند، اما این کار پیامدهای جدی به همه ما دارد و از رهگذر سیاست این کار شکست دادن خود است.»

آقای اتمر در این نشست می گوید که طالبان به جای پاسخ مثبت به فراخوان صلح، میزان خشونت ها را افزایش داده اند و نیز پاکستان پاسخ مثبت به راهبرد صلح کابل نشان نداده است.

او می افزاید: «این تنها طالبان و شبکه حقانی نیستند که ما با آنان می جنگیم؛ بل به گونۀ فزاینده جنگجویان خارجی نیز استند که حداقل به سه بخش تقسیم شده اند: شبکه های هراس افگن خارجی چون القاعده، داعش و شاخه خراسان داعش، هراس افگنان منطقه یی چون جبش اسلامی ازبیکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی چین و سوم هراس افگنان پاکستانی چون لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان وجیش محمد.»

در همین حال، ننسی لیندبورگ، رییس انستیوت صلح امریکا نیز با تأکید بر حل جنگ از راه گفت وگو در افغانستان، می گوید که قرار است هفته آینده نشست صلح در تاشکند برگزار شود:هفته آینده رییس جمهورغنی همراه با رییس جمهور ازبیکستان نشست صلح تاشکند را در بارۀ افغانستان گشایش خواهد داد.»

حنیف اتمرمی گوید که دفتر سیاسی طالبان در قطر درهفت سال گذشته نقشی در گفت وگوهای صلح نداشته است و هرگاه این دفتر هرچه زودتر ثابت نسازد محل زمینه ساز گفت وگوهای صلح است، در آن صورت نمی تواند مکانی برای اهداف جنگی این گروه باشد.

هم‌رسانی کنید