تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

جابجایی نیروهای افغان در زازی میدان برای پاسخ دهی به ارتش پاکستان

مقام های امنیتی می گویند که تاکنون دو سرباز پاکستانی کشته و سه تن دیگر آنان بازداشت شده اند. و نیز نیروهای امنیتی افغان، از ایجاد یک پایگاه نظامی ارتش پاکستان در نقطه صفری در ولسوالی زازی میدان جلوگیری کردند.

نیروهای افغان، در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست برای پاسخ دهی به حمله‎های نظامیان پاکستانی، آماده گی گرفته اند.

این نظامیان پس از آن به این بخش‌ها آمدند که بامداد روز یک شنبه، نظامیان پاکستان بر یک پاسگاه پولیس در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست حمله کردند.

مقام‎های نظامی در حوزۀ جنوب شرق می‌گویند که پس از این حمله، باشنده‌گان محل و نظامیان دست به حملۀ متقابل زدند.

عثمان جانباز، فرمانده کندک دوم پولیس مرزی می گوید: «شما در جریان استید که نظامیان پاکستان بر نقاط صفری ولسوالی دندپتان پاسگاه می ساختند که ما جلو فعالیت آن ها را گرفتیم اما طالبان با نظامیان پاکستانی همکاری می کنند.»

در همین حال، پولیس خوست می‎گوید که هنوزهم (۵عصر) نبردهای پراکنده از دو طرف در ولسوالی زازی میدان ادامه دارند.

گل آغا روحانی، فرماندۀ پولیس حوزه ۳۰۳سپین غر می‎گوید که از آغاز این حمله تاکنون، دونظامی پاکستانی کشته و سه نظامی دیگر پاکستانی بازداشت شده اند.

به گفتۀ وی، دو غیرنظامی افغان نیز در این درگیری ها جان باخته اند: «نیروهای اردو، پولیس و امنیت ملی به ولسوالی ځاځی میدان رسیده اند و پاسخ نظامیان پاکستان را خواهند داد.»

مقام های نظامی در ولایت پکتیا می گویند که نیروهای دولتی از ایجاد یک پایگاه نظامی ارتش پاکستان در نقطه صفری در ولسوالی زازی میدان جلوگیری کردند.

افغانستان

جابجایی نیروهای افغان در زازی میدان برای پاسخ دهی به ارتش پاکستان

مقام های امنیتی می گویند که تاکنون دو سرباز پاکستانی کشته و سه تن دیگر آنان بازداشت شده اند. و نیز نیروهای امنیتی افغان، از ایجاد یک پایگاه نظامی ارتش پاکستان در نقطه صفری در ولسوالی زازی میدان جلوگیری کردند.

تصویر بندانگشتی

نیروهای افغان، در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست برای پاسخ دهی به حمله‎های نظامیان پاکستانی، آماده گی گرفته اند.

این نظامیان پس از آن به این بخش‌ها آمدند که بامداد روز یک شنبه، نظامیان پاکستان بر یک پاسگاه پولیس در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست حمله کردند.

مقام‎های نظامی در حوزۀ جنوب شرق می‌گویند که پس از این حمله، باشنده‌گان محل و نظامیان دست به حملۀ متقابل زدند.

عثمان جانباز، فرمانده کندک دوم پولیس مرزی می گوید: «شما در جریان استید که نظامیان پاکستان بر نقاط صفری ولسوالی دندپتان پاسگاه می ساختند که ما جلو فعالیت آن ها را گرفتیم اما طالبان با نظامیان پاکستانی همکاری می کنند.»

در همین حال، پولیس خوست می‎گوید که هنوزهم (۵عصر) نبردهای پراکنده از دو طرف در ولسوالی زازی میدان ادامه دارند.

گل آغا روحانی، فرماندۀ پولیس حوزه ۳۰۳سپین غر می‎گوید که از آغاز این حمله تاکنون، دونظامی پاکستانی کشته و سه نظامی دیگر پاکستانی بازداشت شده اند.

به گفتۀ وی، دو غیرنظامی افغان نیز در این درگیری ها جان باخته اند: «نیروهای اردو، پولیس و امنیت ملی به ولسوالی ځاځی میدان رسیده اند و پاسخ نظامیان پاکستان را خواهند داد.»

مقام های نظامی در ولایت پکتیا می گویند که نیروهای دولتی از ایجاد یک پایگاه نظامی ارتش پاکستان در نقطه صفری در ولسوالی زازی میدان جلوگیری کردند.

هم‌رسانی کنید