تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ازپادرآمدن ۶هراس‌افگن درنتیجۀ عملیات نیروی‌های ارتش در کاپیسا

قول اردوی ۲۰۱سیلاب می‌گوید که درنتیجۀ عملیات نظامی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، شش‌تن از هراس‌افگنان کشته شده‌اند و چهارتن دیگرشان زخم برداشته‌اند.

دگرمن شیرین‌آغا، سخن‌گوی این قول اردو می‌گوید که این عملیات ازسوی قطعۀ صفر یک امنیت ملی در هماهنگی با ارتش در منطقه درۀ افغانیه و پچغان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، راه‌اندازی شد.
 
او هم‌چنان از کشف مقداری از جنگ‌افزار و خنثاسازی یک ماین در ولایت‌های ننگرهار و لغمان نیز خبر می‌دهد.
 
این در حالی‌ست که این ادعاها ازسوی مخالفان مسلح دولت تأیید نشده‌اند.
 
او در بارۀ تلفات نیروی‌های ارتش کشور درپی این عملیات، چیزی نگفته‌است.

افغانستان

ازپادرآمدن ۶هراس‌افگن درنتیجۀ عملیات نیروی‌های ارتش در کاپیسا

قول اردوی ۲۰۱سیلاب می‌گوید که درنتیجۀ عملیات نظامی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، شش‌تن از هراس‌افگنان کشته شده‌اند و چهارتن دیگرشان زخم برداشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

دگرمن شیرین‌آغا، سخن‌گوی این قول اردو می‌گوید که این عملیات ازسوی قطعۀ صفر یک امنیت ملی در هماهنگی با ارتش در منطقه درۀ افغانیه و پچغان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، راه‌اندازی شد.
 
او هم‌چنان از کشف مقداری از جنگ‌افزار و خنثاسازی یک ماین در ولایت‌های ننگرهار و لغمان نیز خبر می‌دهد.
 
این در حالی‌ست که این ادعاها ازسوی مخالفان مسلح دولت تأیید نشده‌اند.
 
او در بارۀ تلفات نیروی‌های ارتش کشور درپی این عملیات، چیزی نگفته‌است.

هم‌رسانی کنید