تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

اسلام‎آباد طرح تازه‎یی را برای بهبود روابط به کابل سپرده‎است

منابع پاکستانی به رسانه های این کشور گفته اند که بربنیاد این طرح، مقام های امنیتی افغان و پاکستانی، نخست نشست شان را در روالپندی برگزار کرده اند.

مقام های پاکستانی تأیید کرده اند که قمر جاوید باجوه، رییس ستاد ارتش این کشور در سفر اخیرش به کابل، طرح تازه یی را از بهر بهتر سازی روابط کابل - اسلام آباد، به حکومت افغانستان سپرده است.

برخی از منابع تأیید می کنند که این طرح، شامل هفت صفحه است و روی همکاری های مشترک در پیکار با هراس افگنی پرداخته شده است.

در همین حال، ریاست جمهوری افغانستان به این باور است که سفر رییس ستاد ارتش پاکستان به کابل، نتیجه یی روی بهبود روابط کابل و اسلام آباد نداشته است.

این در حالی است که قرار است، یک نشست سه جانبه میان افغانستان، چین و پاکستان در آیندۀ به میزبانی چین برگزار شود.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در بارۀ این نشست اما، خوش بین است.

او در این باره می گوید: «بعد از سفر لوی درستیز پاکستان به افغانستان، کدام تغییر مثبت به میان نیامده است و امیدوارم که نشست سه جانبه چین، پاکستان و افغانستان نتایجی به همراه داشته باشد.»

با این همه، حکومت افغانستان می گوید که هنوز طرحی را از پاکستان دریافت نکرده است. اما، ریاست اجراییه از پاکستان انتظار دارد که در روند صلح، افغانستان را صادقانه یاری کند.

محمد خان، معاون اول رییس اجراییه در این باره می گوید: «پاکستان در روند صلح افغانستان حیثیت یک کلید را دارد و توقع ما از پاکستان این است که در قسمت صلح افغانستان نه تنها که سنگ اندازی نکند، بل که نقش مهم را ایفا کند.»

شورای عالی صلح نیز نقش پاکستان را در آوردن صلح به افغانستان اثرگذار می داند و بر پایان خشونت ها در کشور تأکید می ورزد.

محمد کریم خلیلی، رییس این شورا می گوید: «سرانجام روزی ما پایان جنگ را شاهد خواهیم بود و هر قدر که زمان می گذرد، ما به آن روز نزدیک شده می رویم.»

اما، برخلاف موضع گیری های حکومت افغانستان، مقام های پاکستانی به برخی از رسانه های این کشور گفته اند که بربنیاد طرحی که آنان به حکومت افغانستان سپرده اند، نخستین نشست مقام های امنیتی افغان و پاکستانی به روزهای پنج شنبه و جمعۀ هفتۀ گذشته  در راولپندی در بارۀ مشکلات امنیتی برگزار شد و گروه های مشترک کاری در بارۀ مسایل دیپلوماتیک، نظامی، همکاری های استخباراتی، اقتصادی و مشکل پناه جویی کار را آغاز کرده اند.

افغانستان

اسلام‎آباد طرح تازه‎یی را برای بهبود روابط به کابل سپرده‎است

منابع پاکستانی به رسانه های این کشور گفته اند که بربنیاد این طرح، مقام های امنیتی افغان و پاکستانی، نخست نشست شان را در روالپندی برگزار کرده اند.

Thumbnail

مقام های پاکستانی تأیید کرده اند که قمر جاوید باجوه، رییس ستاد ارتش این کشور در سفر اخیرش به کابل، طرح تازه یی را از بهر بهتر سازی روابط کابل - اسلام آباد، به حکومت افغانستان سپرده است.

برخی از منابع تأیید می کنند که این طرح، شامل هفت صفحه است و روی همکاری های مشترک در پیکار با هراس افگنی پرداخته شده است.

در همین حال، ریاست جمهوری افغانستان به این باور است که سفر رییس ستاد ارتش پاکستان به کابل، نتیجه یی روی بهبود روابط کابل و اسلام آباد نداشته است.

این در حالی است که قرار است، یک نشست سه جانبه میان افغانستان، چین و پاکستان در آیندۀ به میزبانی چین برگزار شود.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در بارۀ این نشست اما، خوش بین است.

او در این باره می گوید: «بعد از سفر لوی درستیز پاکستان به افغانستان، کدام تغییر مثبت به میان نیامده است و امیدوارم که نشست سه جانبه چین، پاکستان و افغانستان نتایجی به همراه داشته باشد.»

با این همه، حکومت افغانستان می گوید که هنوز طرحی را از پاکستان دریافت نکرده است. اما، ریاست اجراییه از پاکستان انتظار دارد که در روند صلح، افغانستان را صادقانه یاری کند.

محمد خان، معاون اول رییس اجراییه در این باره می گوید: «پاکستان در روند صلح افغانستان حیثیت یک کلید را دارد و توقع ما از پاکستان این است که در قسمت صلح افغانستان نه تنها که سنگ اندازی نکند، بل که نقش مهم را ایفا کند.»

شورای عالی صلح نیز نقش پاکستان را در آوردن صلح به افغانستان اثرگذار می داند و بر پایان خشونت ها در کشور تأکید می ورزد.

محمد کریم خلیلی، رییس این شورا می گوید: «سرانجام روزی ما پایان جنگ را شاهد خواهیم بود و هر قدر که زمان می گذرد، ما به آن روز نزدیک شده می رویم.»

اما، برخلاف موضع گیری های حکومت افغانستان، مقام های پاکستانی به برخی از رسانه های این کشور گفته اند که بربنیاد طرحی که آنان به حکومت افغانستان سپرده اند، نخستین نشست مقام های امنیتی افغان و پاکستانی به روزهای پنج شنبه و جمعۀ هفتۀ گذشته  در راولپندی در بارۀ مشکلات امنیتی برگزار شد و گروه های مشترک کاری در بارۀ مسایل دیپلوماتیک، نظامی، همکاری های استخباراتی، اقتصادی و مشکل پناه جویی کار را آغاز کرده اند.

هم‌رسانی کنید