تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

امنیت ملی فعالان شبکه‌های اجتماعی داعش را بازداشت کرد

ریاست‌ عمومی امنیت ملی، می‌گوید که نیروهای ویژۀ این ریاست، در یک عملیات ویژه ۱۶تن از اعضای گروه داعش را بازداشت کردند.

این ریاست، در خبرنامه‌یی که به رسانه‌ها فرستاده، گفته‌است که شش تن از این اعضای گروۀ داعش، مسؤول پیشبرد تبلغات گروۀ داعش در شبکه‎های اجتماعی به ویژه فسبوک در ولایت کابل و ننگرهار بودند.

در همین حال، افراد بازداشت شده نیز اعتراف می‌کنند که با ساختن حساب‌های کاربری زیرنام‌های مختلف، بر علیه نظام و مردم تبلیغات می‌کردند.

افغانستان

امنیت ملی فعالان شبکه‌های اجتماعی داعش را بازداشت کرد

افراد بازداشت شده اعتراف می‌کنند که با ساختن حساب‌های کاربری زیرنام‌های مختلف، بر علیه نظام و مردم تبلیغات می‌کردند.

Thumbnail

ریاست‌ عمومی امنیت ملی، می‌گوید که نیروهای ویژۀ این ریاست، در یک عملیات ویژه ۱۶تن از اعضای گروه داعش را بازداشت کردند.

این ریاست، در خبرنامه‌یی که به رسانه‌ها فرستاده، گفته‌است که شش تن از این اعضای گروۀ داعش، مسؤول پیشبرد تبلغات گروۀ داعش در شبکه‎های اجتماعی به ویژه فسبوک در ولایت کابل و ننگرهار بودند.

در همین حال، افراد بازداشت شده نیز اعتراف می‌کنند که با ساختن حساب‌های کاربری زیرنام‌های مختلف، بر علیه نظام و مردم تبلیغات می‌کردند.

هم‌رسانی کنید