تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ایتالیا به همکاری‌های همه‌جانبه‌اش به افغانستان ادامه می‌دهد

ریاست اجرائیه کشور در خبرنامه‌یی می‌گوید که رییس اجرائیه، روز گذشته به ایتالیا رفته‌است.

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه کشور پس‌از چاشت روز دوشنبه (۲۸ جوزا) به ایتالیا رفت و با انزو موفیرو میلانسی، وزیر امور خارجه این کشور، دیدار کرده‌است.

در این دیدار، آقای میلانسی از ادامۀ حضور کشورش در افغانستان ونیز حمایت‌های همه‌جانبه این کشور از افغانستان، اطمینان داد.

آقای میلانسی روابط میان دوکشور را حسنه و استوار بر ارزش‌ها و منافع مشترک خواند و از ادامۀ دوستی و همکاری‌های مشترک میان دوکشور سخن گفت.

رییس اجراییه، از حضور و نقش فعال و سازنده این کشور در افغانستان، ستایش کرد و ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های ایتالیا برای افغانستان تحت رهبری حکومت جدید در عرصه‌های گوناگون ادامه یابد.

آقای عبدالله، در بخش دیگر از سخنانش در بارۀ برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها گفت و تأکید کرد که حکومت به برگزاری یک انتخابات شفاف و با اعتبار، پایبند است.

او روابط منطقه‌یی افغانستان را با کشورهای همسایه حسنه خواند و ابراز امیدواری کرد که پاکستان وعده‌های‌اش برای مبارزۀ مشترک با هراس‌افگنی را عملی سازد.

درهمین‌حال، وزیر خارجه ایتالیا همچنان افزود که نیروهای ایتالیا در چارچوب ناتو و حمایت قاطع در افغانستان می‌مانند و به‌گفته‌ی او، صلح و ثبات در آسیای میانه و جنوب آسیا برای ایتالیا، از اهمیت فراوان برخوردار است.

میلانسی همچنان تأکید ورزید که صلح و ثبات در منطقه می‌تواند باعث رشد و توسعه‌ی اقتصاد و تجارت در منطقه شود و کشورش به این موضوع اهمیت فراوان قایل است.

او پشتیبانی‌اش را از برگزاری یک انتخابات شفاف و با اعتبار در افغانستان اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که آتش‌بس اخیر بتواند زمینه‌ی صلح و آشتی را در کشور فراهم سازد.

ازسویی‌هم، آقای میلانسی، گفت که کشورش با در نظرداشت آبدات و آثار تاریخی و فرهنگی و تجربه‌‌ی حفاظت از این آبدات و آثار، آماده‌است افغانستان را در این حوزه کمک کند.

رییس اجراییه از این طرح وزیر خارجه استقبال کرد و وعده سپرد که بعد از مشوره و رأی‌زنی با وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای مسؤول، طرح و خواست‌های افغانستان را در این عرصه از طریق سفارت افغانستان در ایتالیا مطرح سازد.

در این نشست همچنان بحث اتصال منطقه‌يی٬ طرح‌های کلان اقتصادی کشور٬ رابطه با آسیای میانه و چین برای توسعه‌ی اقتصادی و رشد بخش خصوصی در افغانستان مطرح شد و ایتالیا حمایت خود را از این طرح‌ها اعلام کرد.

افغانستان

ایتالیا به همکاری‌های همه‌جانبه‌اش به افغانستان ادامه می‌دهد

ریاست اجرائیه کشور در خبرنامه‌یی می‌گوید که رییس اجرائیه، روز گذشته به ایتالیا رفته‌است.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه کشور پس‌از چاشت روز دوشنبه (۲۸ جوزا) به ایتالیا رفت و با انزو موفیرو میلانسی، وزیر امور خارجه این کشور، دیدار کرده‌است.

در این دیدار، آقای میلانسی از ادامۀ حضور کشورش در افغانستان ونیز حمایت‌های همه‌جانبه این کشور از افغانستان، اطمینان داد.

آقای میلانسی روابط میان دوکشور را حسنه و استوار بر ارزش‌ها و منافع مشترک خواند و از ادامۀ دوستی و همکاری‌های مشترک میان دوکشور سخن گفت.

رییس اجراییه، از حضور و نقش فعال و سازنده این کشور در افغانستان، ستایش کرد و ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های ایتالیا برای افغانستان تحت رهبری حکومت جدید در عرصه‌های گوناگون ادامه یابد.

آقای عبدالله، در بخش دیگر از سخنانش در بارۀ برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها گفت و تأکید کرد که حکومت به برگزاری یک انتخابات شفاف و با اعتبار، پایبند است.

او روابط منطقه‌یی افغانستان را با کشورهای همسایه حسنه خواند و ابراز امیدواری کرد که پاکستان وعده‌های‌اش برای مبارزۀ مشترک با هراس‌افگنی را عملی سازد.

درهمین‌حال، وزیر خارجه ایتالیا همچنان افزود که نیروهای ایتالیا در چارچوب ناتو و حمایت قاطع در افغانستان می‌مانند و به‌گفته‌ی او، صلح و ثبات در آسیای میانه و جنوب آسیا برای ایتالیا، از اهمیت فراوان برخوردار است.

میلانسی همچنان تأکید ورزید که صلح و ثبات در منطقه می‌تواند باعث رشد و توسعه‌ی اقتصاد و تجارت در منطقه شود و کشورش به این موضوع اهمیت فراوان قایل است.

او پشتیبانی‌اش را از برگزاری یک انتخابات شفاف و با اعتبار در افغانستان اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که آتش‌بس اخیر بتواند زمینه‌ی صلح و آشتی را در کشور فراهم سازد.

ازسویی‌هم، آقای میلانسی، گفت که کشورش با در نظرداشت آبدات و آثار تاریخی و فرهنگی و تجربه‌‌ی حفاظت از این آبدات و آثار، آماده‌است افغانستان را در این حوزه کمک کند.

رییس اجراییه از این طرح وزیر خارجه استقبال کرد و وعده سپرد که بعد از مشوره و رأی‌زنی با وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای مسؤول، طرح و خواست‌های افغانستان را در این عرصه از طریق سفارت افغانستان در ایتالیا مطرح سازد.

در این نشست همچنان بحث اتصال منطقه‌يی٬ طرح‌های کلان اقتصادی کشور٬ رابطه با آسیای میانه و چین برای توسعه‌ی اقتصادی و رشد بخش خصوصی در افغانستان مطرح شد و ایتالیا حمایت خود را از این طرح‌ها اعلام کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره