تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

باشنده‌گان بلخ از افزایش جرم‌های جنایی نگران اند

آمر امنیت پولیس بلخ می‌گوید که جرم‌هایی چون آدم‌ربایی و دزدی‌های مسلحانه به گونۀ چشمگیری کاهش یافته اند.

پولیس بلخ می‌گوید دزدهای خیابانی، قتل‌های برخاسته از خشونت‌های خانواده‌گی و دشمنی‌های شخصی در شش ماه امسال نسبت به مدت همانند در سال گذشته، افزایش یافته است. 

جنرال عبدالرزاق قادری، آمر امنیت پولیس بلخ گفت در شش ماه سال‌روان یکصد و سی و یک رویداد قتل ثبت شده است که این رقم نسبت به سال‌پار پنج درصد افزایش را نشان می‌دهد.

او گفت که بیشتر رویدادهای قتل برخاسته از دشمنی‌های شخصی است. 

او در این باره گفت: «قتل‌های است که روی خصومت‌های قبلی، خشونت‌های خانواده‌گی صورت گرفته که اکثر قتل‌ها کشف شده و اندکی گراف بلند را نشان می‌دهد.»

بر بنیاد اطلاعات این مقام پولیس بلخ، جرم‌های چون آدم‌ربایی و دزدی‌های مسلحانه به گونه چشمگیری کاهش یافته است. 

با آنکه مزارشریف یکی از امن‌ترین شهرهای کشور به شمار می‌رود اما گشت و گذار موتر سایکل‌های بدون اسناد قانونی، سبب نگرانی باشنده‌گان این شهر شده است. 

آنان می‌گویند که بیشتری جرم‌های جنایی با استفاده از موترسایکل‌ها انجام می‌یابد. 

عسکر، باشنده مزارشریف می‌گوید: «دزدی زیاد شده، موترسایکل‌های استند که دو پُشته می‌آیند مبایل مردم را می‌دزدند.»

امین‌الله، باشنده‌ی دیگر مزارشریف تاکید کرد: «موتر سایکل‌های بدون پلیت است که ناامنی‌ها را به وجود آورده است.»

عزیز‌الله، با اشاره به اینکه جلوگیری از جرم‌های جنایی و عملی ساختن قانون وظیفه پولیس است، گفت: «از نیروهای امنیتی می‌خواهیم که امنیت را تامین کنند.»

پولیس بلخ می‌گوید از بهر تامین بهتر امنیت مردم و جلوگیری از جرم‌های جنایی، عملیات گردآوری موترسایکل‌های بدون اسناد را شروع کرده‌اند. 

قادری، آمر امنیت پولیس بلخ بیان داشت: «عملیات پاکسازی موترسایکل‌های بدون اسناد را در مزارشریف آغاز کردیم در حدود ۴۰۰ عراده موترسایکل غیر قانونی جمع‌آوری کردیم.»

او علاوه کرد: «تا آخر همین ماه، به هم وطنان عزیز خود اطمینان می‌دهم که در داخل شهر مزارشریف دیگر موتر سایکل بدون اسناد را نمی‌بینند.»

این مقام پولیس بلخ از مردم می‌خواهد که برای تامین امنیت با پولیس همکاری کنند، از وسایط نقلیه غیر قانونی استفاده ننمایند و قانون را مراعات کنند. 

افغانستان

باشنده‌گان بلخ از افزایش جرم‌های جنایی نگران اند

آمر امنیت پولیس بلخ می‌گوید که جرم‌هایی چون آدم‌ربایی و دزدی‌های مسلحانه به گونۀ چشمگیری کاهش یافته اند.

تصویر بندانگشتی

پولیس بلخ می‌گوید دزدهای خیابانی، قتل‌های برخاسته از خشونت‌های خانواده‌گی و دشمنی‌های شخصی در شش ماه امسال نسبت به مدت همانند در سال گذشته، افزایش یافته است. 

جنرال عبدالرزاق قادری، آمر امنیت پولیس بلخ گفت در شش ماه سال‌روان یکصد و سی و یک رویداد قتل ثبت شده است که این رقم نسبت به سال‌پار پنج درصد افزایش را نشان می‌دهد.

او گفت که بیشتر رویدادهای قتل برخاسته از دشمنی‌های شخصی است. 

او در این باره گفت: «قتل‌های است که روی خصومت‌های قبلی، خشونت‌های خانواده‌گی صورت گرفته که اکثر قتل‌ها کشف شده و اندکی گراف بلند را نشان می‌دهد.»

بر بنیاد اطلاعات این مقام پولیس بلخ، جرم‌های چون آدم‌ربایی و دزدی‌های مسلحانه به گونه چشمگیری کاهش یافته است. 

با آنکه مزارشریف یکی از امن‌ترین شهرهای کشور به شمار می‌رود اما گشت و گذار موتر سایکل‌های بدون اسناد قانونی، سبب نگرانی باشنده‌گان این شهر شده است. 

آنان می‌گویند که بیشتری جرم‌های جنایی با استفاده از موترسایکل‌ها انجام می‌یابد. 

عسکر، باشنده مزارشریف می‌گوید: «دزدی زیاد شده، موترسایکل‌های استند که دو پُشته می‌آیند مبایل مردم را می‌دزدند.»

امین‌الله، باشنده‌ی دیگر مزارشریف تاکید کرد: «موتر سایکل‌های بدون پلیت است که ناامنی‌ها را به وجود آورده است.»

عزیز‌الله، با اشاره به اینکه جلوگیری از جرم‌های جنایی و عملی ساختن قانون وظیفه پولیس است، گفت: «از نیروهای امنیتی می‌خواهیم که امنیت را تامین کنند.»

پولیس بلخ می‌گوید از بهر تامین بهتر امنیت مردم و جلوگیری از جرم‌های جنایی، عملیات گردآوری موترسایکل‌های بدون اسناد را شروع کرده‌اند. 

قادری، آمر امنیت پولیس بلخ بیان داشت: «عملیات پاکسازی موترسایکل‌های بدون اسناد را در مزارشریف آغاز کردیم در حدود ۴۰۰ عراده موترسایکل غیر قانونی جمع‌آوری کردیم.»

او علاوه کرد: «تا آخر همین ماه، به هم وطنان عزیز خود اطمینان می‌دهم که در داخل شهر مزارشریف دیگر موتر سایکل بدون اسناد را نمی‌بینند.»

این مقام پولیس بلخ از مردم می‌خواهد که برای تامین امنیت با پولیس همکاری کنند، از وسایط نقلیه غیر قانونی استفاده ننمایند و قانون را مراعات کنند. 

هم‌رسانی کنید