تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تأکید وزیرداخله بر آوردن اصلاحات در پولیس

وزیر داخله از آنچه دخالت در گماشتن افراد در این وزارت می گوید انتقاد می کند و تأکید دارد که این مداخله ها باید پایان یابند.

وزیر امور داخله بر تلاش‌ های این وزارت، از بهر پایان دادن به فساد و به میان آمدن اصلاحات در پولیس تأکید می ورزد.

ویس احمد برمک که امروز در همایش چگونگی نقش خدمات ملکی در پولیس سخن می زد، می‌ گوید که پس از این، پیشنهاد های شخصی کارمندان این وزارت، از بهر رتبه و امتیاز، پذیرفته نخواهد شد و این روند باید به گونه قانونی عملی گردد.

وی می افزاید: «بعد از این، هیچ منسوب وزارت امور داخله نمی تواند که به صورت انفرادی، پیشنهاد خود را ارایه کند یا عرض خود را ارایه کند به وزارت امور داخله که من فلانی استم، ده سال در پولیس کار کرده ام، با این اوصاف... و من حالا می خواهم که از بستی که استم به بست دیگر بروم.»  

مسعود احمد عزیزی، معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله نیز تصریح می کند: «یک اداره به ما گزارش می دهد، همان را کاپی می کنیم در یک مکتوب دیگر، فقط «به ملاحظه شما روان شد» را نوشته می کنیم «به مطالعه تان»، و همین گونه سلسله سلسله می آید، هیچ در آن تحلیلی وجود ندارد.» 

از سویی هم، وزیرداخله از عمل کردهای پولیس انتقاد می کند و بر آمدن اصلاحات در میان آنان تأکید دارد.

برمک می گوید: «دیشب در چهارراه کلوله پشته، یک پولیس ما، بسیار بی شرمانه و مفتضحانه، با استفاده از همین یونیفورم مقدسی که در جان ما و شما است، می رود مشروب می نوشد بعد سر سرک می برآید، یک افتضاح را به راه می اندازد، در آنجا دشنام داده می شود و بالاخره یک فرد عادی می آید و به خاطری که می بیند این پولیس دیگر از حالت عادی خود بیرون شده است، تفنگچه اش را هم از پیشش می گیرد و خوب لت و کوبش هم می کند، باز همان تفنگچه اش را پس برایش می دهد و می گوید که برو پس به موتر پولیس.»       

در هفته‌های اخیر، انتقادها از آنچه که گسترش فساد در وزارت امور داخله گفته می شود، بیشتر بوده‌اند.

چنان‌که پیش از این، وزیر امور داخله از مردم خواست که از دادن رشوه به پولیس خودداری کنند و در شناسایی کارمندان و مقام‌های فاسد پولیس، با وزارت امور داخله همکاری کنند.

افغانستان

تأکید وزیرداخله بر آوردن اصلاحات در پولیس

وزیر داخله از آنچه دخالت در گماشتن افراد در این وزارت می گوید انتقاد می کند و تأکید دارد که این مداخله ها باید پایان یابند.

تصویر بندانگشتی

وزیر امور داخله بر تلاش‌ های این وزارت، از بهر پایان دادن به فساد و به میان آمدن اصلاحات در پولیس تأکید می ورزد.

ویس احمد برمک که امروز در همایش چگونگی نقش خدمات ملکی در پولیس سخن می زد، می‌ گوید که پس از این، پیشنهاد های شخصی کارمندان این وزارت، از بهر رتبه و امتیاز، پذیرفته نخواهد شد و این روند باید به گونه قانونی عملی گردد.

وی می افزاید: «بعد از این، هیچ منسوب وزارت امور داخله نمی تواند که به صورت انفرادی، پیشنهاد خود را ارایه کند یا عرض خود را ارایه کند به وزارت امور داخله که من فلانی استم، ده سال در پولیس کار کرده ام، با این اوصاف... و من حالا می خواهم که از بستی که استم به بست دیگر بروم.»  

مسعود احمد عزیزی، معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله نیز تصریح می کند: «یک اداره به ما گزارش می دهد، همان را کاپی می کنیم در یک مکتوب دیگر، فقط «به ملاحظه شما روان شد» را نوشته می کنیم «به مطالعه تان»، و همین گونه سلسله سلسله می آید، هیچ در آن تحلیلی وجود ندارد.» 

از سویی هم، وزیرداخله از عمل کردهای پولیس انتقاد می کند و بر آمدن اصلاحات در میان آنان تأکید دارد.

برمک می گوید: «دیشب در چهارراه کلوله پشته، یک پولیس ما، بسیار بی شرمانه و مفتضحانه، با استفاده از همین یونیفورم مقدسی که در جان ما و شما است، می رود مشروب می نوشد بعد سر سرک می برآید، یک افتضاح را به راه می اندازد، در آنجا دشنام داده می شود و بالاخره یک فرد عادی می آید و به خاطری که می بیند این پولیس دیگر از حالت عادی خود بیرون شده است، تفنگچه اش را هم از پیشش می گیرد و خوب لت و کوبش هم می کند، باز همان تفنگچه اش را پس برایش می دهد و می گوید که برو پس به موتر پولیس.»       

در هفته‌های اخیر، انتقادها از آنچه که گسترش فساد در وزارت امور داخله گفته می شود، بیشتر بوده‌اند.

چنان‌که پیش از این، وزیر امور داخله از مردم خواست که از دادن رشوه به پولیس خودداری کنند و در شناسایی کارمندان و مقام‌های فاسد پولیس، با وزارت امور داخله همکاری کنند.

هم‌رسانی کنید