تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

تلاش پنتاگون از بهر کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغان

جیمز متیس وزیر دفاع ایالات متحده از تدابیر پنتاگون برای کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغانستان خبر می‌دهد.

متیس می‌گوید که با وجود بلند رفتن تلفات نیروهای دولتی افغانستان، این نیروها جنگ با هراس‌افگنی را ادامه می‌دهند.

او می‌گوید که ارتش ایالات متحده در بخش‌های مشخص برای کاهش تلفات نیروهای دولتی، تدابیر ویژه‌یی را به کار خواهد بست.

متیس گفت: «از سال گذشته تاکنون آنان یعنی نیروهای دولتی افغانستان تلفات زیاد دیده‌اند. اما آنان به جنگ ادامه می‌دهند و ما تکتیک‌هایی را در این راستا روی دست می‌گیریم. ما پشتیبانی بیشتر را در بخش‌های معیین به نیروهای افغان فراهم می‌سازیم.»

عزیز رفیعی، آگاه امور سیاسی، گفت: «من فکر می‌کنم که تاکنون راهبرد امریکا بسیار جامع نبوده است. افغانستان به یک راهبرد داخلی برای معامله با طالبان و مخالفان نیاز دارد. پس از آن نیاز است یک راهبرد منطقه‌‌یی و در نهایت یک راهبرد جهانی دراین باره طرح‌ریزی شود.»

آقای متیس می‌افزاید که نیروهای امریکایی و ایتلاف به گونه پی‌هم عملیات‌ها را در افغانستان بازنگری می‌کنند که این بازنگری دربرگیرنده تلفات نیروهای افغان، شمار نیروهای آموزش دیده و جلب و جذب و مسایل دیگر می‌شود.

وزارت دفاع ملی می‌گوید که با این هم در مقایسه به تلفات تلفات نیروهای دولتی، تلفات طالبان  سه برابر بیشتر است.

افغانستان

تلاش پنتاگون از بهر کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغان

پس از آن که وزیر دفاع ملی در مجلس سنا از افزایش تلفات نیروهای دولتی همزمان با گسترش جنگ سخن زد، اکنون پنتاگون از تلاش‌ها برای کاهش این تلفات خبر می‌دهد.

Thumbnail

جیمز متیس وزیر دفاع ایالات متحده از تدابیر پنتاگون برای کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغانستان خبر می‌دهد.

متیس می‌گوید که با وجود بلند رفتن تلفات نیروهای دولتی افغانستان، این نیروها جنگ با هراس‌افگنی را ادامه می‌دهند.

او می‌گوید که ارتش ایالات متحده در بخش‌های مشخص برای کاهش تلفات نیروهای دولتی، تدابیر ویژه‌یی را به کار خواهد بست.

متیس گفت: «از سال گذشته تاکنون آنان یعنی نیروهای دولتی افغانستان تلفات زیاد دیده‌اند. اما آنان به جنگ ادامه می‌دهند و ما تکتیک‌هایی را در این راستا روی دست می‌گیریم. ما پشتیبانی بیشتر را در بخش‌های معیین به نیروهای افغان فراهم می‌سازیم.»

عزیز رفیعی، آگاه امور سیاسی، گفت: «من فکر می‌کنم که تاکنون راهبرد امریکا بسیار جامع نبوده است. افغانستان به یک راهبرد داخلی برای معامله با طالبان و مخالفان نیاز دارد. پس از آن نیاز است یک راهبرد منطقه‌‌یی و در نهایت یک راهبرد جهانی دراین باره طرح‌ریزی شود.»

آقای متیس می‌افزاید که نیروهای امریکایی و ایتلاف به گونه پی‌هم عملیات‌ها را در افغانستان بازنگری می‌کنند که این بازنگری دربرگیرنده تلفات نیروهای افغان، شمار نیروهای آموزش دیده و جلب و جذب و مسایل دیگر می‌شود.

وزارت دفاع ملی می‌گوید که با این هم در مقایسه به تلفات تلفات نیروهای دولتی، تلفات طالبان  سه برابر بیشتر است.

هم‌رسانی کنید