تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

جان باختن سه تن در یک رویداد آتش‌سوزی در کابل

وزارت صحت عامه، از جان باختن سه تن و زخمی شدن ۴۴ تن دیگر در آتش‌سوزی شب گذشته در شهر کابل خبر می‌دهد. 

این آتش‌سوزی، در چهار راه عبدالحق شهر کابل رخ داده است. 

وحیدالله مایار، سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌‌گوید وضعیت بهداشتی شش تن از زخمیان این رویداد وخیم است. 

به گفتۀ او، زنان و کودکان نیز در میان زخمیان استند. 

گواهان رویداد می‌گویند که این آتش سوزی، نخست در یک تانک تیل آغاز شد و سپس چندین ساختمان نزدیک از جمله شفاخانه کابل آتش گرفتند. 

این گواهان می‌افزایند که چندین موتر نیز آتش گرفته اند و زیان‌های هنگفت مالی به مردم وارد شده است.

افغانستان

جان باختن سه تن در یک رویداد آتش‌سوزی در کابل

گواهان رویداد می‌گویند این آتش سوزی نخست در یک تانک تیل آغاز شد و سپس چندین ساختمان نزدیک آتش گرفتند. 

Thumbnail

وزارت صحت عامه، از جان باختن سه تن و زخمی شدن ۴۴ تن دیگر در آتش‌سوزی شب گذشته در شهر کابل خبر می‌دهد. 

این آتش‌سوزی، در چهار راه عبدالحق شهر کابل رخ داده است. 

وحیدالله مایار، سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌‌گوید وضعیت بهداشتی شش تن از زخمیان این رویداد وخیم است. 

به گفتۀ او، زنان و کودکان نیز در میان زخمیان استند. 

گواهان رویداد می‌گویند که این آتش سوزی، نخست در یک تانک تیل آغاز شد و سپس چندین ساختمان نزدیک از جمله شفاخانه کابل آتش گرفتند. 

این گواهان می‌افزایند که چندین موتر نیز آتش گرفته اند و زیان‌های هنگفت مالی به مردم وارد شده است.

هم‌رسانی کنید