تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

جنرال عبدالرازق چگونه آماج قرار گرفت؟

شریف امیری، خبرنگار طلوع‌نیوز از کندهار می‌گوید که چهار گلوله به بدن – یکی به قلب، یکی به شکم و دو گلولۀ دیگر به پای – آقای رازق برخورد کرده بودند.

یک روز پس از کشته‌شدن جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس کندهار افراد نزدیک به او می‌گویند که مرد مهاجم نزدیک به دو ماه پیش در چارچوب پولیس کندهار گماشته شده بود.

به گفتۀ آنان، این مرد دو روز پیش از حمله، همچون محافظ ویژۀ والی کندهار برگزیده شده بود.

آنان، می‌گویند که این مهاجم به بهانۀ انتقال تحفۀ انار خودش را به مقام‌های محلی و فرماندهان نیروهای خارجی نزدیک ساخت و جنرال رازق را آماج قرار داد.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‌نیوز از کندهار می‌گوید که چهار گلوله به بدن – یکی به قلب، یکی به شکم و دو گلولۀ دیگر به پای – آقای رازق برخورد کرده بودند.

به گفتۀ امیری، گفته می‌شود هنگامی که مهاجم جنرال رازق را آماج گلوله قرار می‌دهد، نیروهای خارجی که بر فراز ساختمان ولایت کندهار قرار داشته اند نیز به تیراندازی می‌پردازند و این تیراندازی‌ها در حدود سه تا چهار دقیقه به درازا می‌کشد.

شماری از باشنده‌گان ولایت کندهار، این رویداد را بسیار تکان دهنده می‌گویند و بر بررسی حمله بر جنرال رازق تأکید دارند.

سیدعابد، یکی از این باشنده‌گان کندهار گفت: «ولایت کندهار بسیار ناامن بود، اما هنگامی که جنرال رازق فرمانده پولیس این ولایت شد، بسیار امنیت شد.»

در حملۀ روز پنج‌شنبه در کندهار، جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس و عبدالمومن حسن خیل، رییس امنیت کندهار کشته شدند و زلمی ویسا، والی کندهار و یکی از فرماندهان نیروهای امنیتی زخمی شده اند.

شریف امیری می‌گوید که یک روز پس از این رویداد، کندهار در یک سکوت به سر می‌برد و بیشتر جاده‌‍‌های شهر کندهار بسته استند.

پیکر جنرال عبدالرازق، امروز (جمعه، ۲۷میزان) در محوطۀ خرقۀ مبارک در شهر کندهار به خاک سپرده شد.

در مراسم خاک سپاری آقای رازق، مادر، بسته‌گان و اعضای فامیل عبدالرازق و نیز شماری از باشنده‌گان ولایت کندهار شرکت کرده بودند.

باشنده‌گان کندهار، می‌گویند که نقش جنرال رازق، در تأمین امنیت کندهار و ولایت‌های جنوب کشور، بسیار حیاتی بود.

آغا لالی دستگیر، معاون والی کندهار گفت: «جنرال رازق یک مرد قوی بود و هنگامی که بسیار جوان بود همراه با کاکایش کار می‌کرد.»

سید جان خاکریزوال، رییس شورای ولایتی کندهار نیز افزود: «مردم کندها – مرد و زن – ناامید شده‌اند بخاطری‌که او (جنرال رازق) امنیت را در این ولایت به خوبی تأمین کرده بود.»

افغانستان

جنرال عبدالرازق چگونه آماج قرار گرفت؟

شریف امیری، خبرنگار طلوع‌نیوز از کندهار می‌گوید که چهار گلوله به بدن – یکی به قلب، یکی به شکم و دو گلولۀ دیگر به پای – آقای رازق برخورد کرده بودند.

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از کشته‌شدن جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس کندهار افراد نزدیک به او می‌گویند که مرد مهاجم نزدیک به دو ماه پیش در چارچوب پولیس کندهار گماشته شده بود.

به گفتۀ آنان، این مرد دو روز پیش از حمله، همچون محافظ ویژۀ والی کندهار برگزیده شده بود.

آنان، می‌گویند که این مهاجم به بهانۀ انتقال تحفۀ انار خودش را به مقام‌های محلی و فرماندهان نیروهای خارجی نزدیک ساخت و جنرال رازق را آماج قرار داد.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‌نیوز از کندهار می‌گوید که چهار گلوله به بدن – یکی به قلب، یکی به شکم و دو گلولۀ دیگر به پای – آقای رازق برخورد کرده بودند.

به گفتۀ امیری، گفته می‌شود هنگامی که مهاجم جنرال رازق را آماج گلوله قرار می‌دهد، نیروهای خارجی که بر فراز ساختمان ولایت کندهار قرار داشته اند نیز به تیراندازی می‌پردازند و این تیراندازی‌ها در حدود سه تا چهار دقیقه به درازا می‌کشد.

شماری از باشنده‌گان ولایت کندهار، این رویداد را بسیار تکان دهنده می‌گویند و بر بررسی حمله بر جنرال رازق تأکید دارند.

سیدعابد، یکی از این باشنده‌گان کندهار گفت: «ولایت کندهار بسیار ناامن بود، اما هنگامی که جنرال رازق فرمانده پولیس این ولایت شد، بسیار امنیت شد.»

در حملۀ روز پنج‌شنبه در کندهار، جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس و عبدالمومن حسن خیل، رییس امنیت کندهار کشته شدند و زلمی ویسا، والی کندهار و یکی از فرماندهان نیروهای امنیتی زخمی شده اند.

شریف امیری می‌گوید که یک روز پس از این رویداد، کندهار در یک سکوت به سر می‌برد و بیشتر جاده‌‍‌های شهر کندهار بسته استند.

پیکر جنرال عبدالرازق، امروز (جمعه، ۲۷میزان) در محوطۀ خرقۀ مبارک در شهر کندهار به خاک سپرده شد.

در مراسم خاک سپاری آقای رازق، مادر، بسته‌گان و اعضای فامیل عبدالرازق و نیز شماری از باشنده‌گان ولایت کندهار شرکت کرده بودند.

باشنده‌گان کندهار، می‌گویند که نقش جنرال رازق، در تأمین امنیت کندهار و ولایت‌های جنوب کشور، بسیار حیاتی بود.

آغا لالی دستگیر، معاون والی کندهار گفت: «جنرال رازق یک مرد قوی بود و هنگامی که بسیار جوان بود همراه با کاکایش کار می‌کرد.»

سید جان خاکریزوال، رییس شورای ولایتی کندهار نیز افزود: «مردم کندها – مرد و زن – ناامید شده‌اند بخاطری‌که او (جنرال رازق) امنیت را در این ولایت به خوبی تأمین کرده بود.»

هم‌رسانی کنید