تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

حکومت ده میلیارد افغانی حقوق بازنشسته‎گان را نپرداخته ‎است

بربنیاد آمارها افغانستان در حدود ۱۴۰هزار کارمند بازنشسته دارد و شماری از این باز نشسته‎گان تا کنون تنخواه بازنشسته گی سال پار شان را به دست نیاورده اند.

با گذشت بیشتر از چهارماه از سال مالی ۱۳۹۷هجری خورشیدی، تاکنون در حدود ده میلیارد افغانی، حقوق بازنشسته‎گان پرداخت نشده است.

این وضعیت، شماری از بازنشسته‎گان را که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، با دشواری‎هایی زیادی روبرو کرده است.

عبدالله، یکی از این بازنشسته‎گان است که تاکنون تنخواه اش را دریافت نکرده است. او می‎گوید، چهل سال برای کشور و نظام در ولایت‎های گوناگون رزمیده است، اما اکنون که بازنشسته شده است، مسؤولان تنخواه بازنشسته‎گی‎اش را به موقع نمی‎پردازند: «ما به همین باور استیم که پیسه متقاعدین در تجارت میان وزارت مالیه و رییس تقاعد است.»

خان شیرین، از نزدیکان یکی ازجان باخته‏گان ارتش است. او نیز از کُندی در روند پرداخت تنخواه بازنشسته گان شکایت دارد: «سرطان ۱۳۹۶تا همین روز، پیسه ما نیامده؛ هرروز می‌آیم، می‎گویند بروید، صبح بیا! برو، دیگه صبح بیا.»

تورپیکی، باشندۀ کندهار است. او می‏گوید در حدود سی سال در ولایت کندهار وظیفه اجرا کرده اما، اکنون که به کابل آمده تا تنخواه بازنشسته‎گی‎اش را بگیرد، با برخورد نادرست مسؤولان رو به رو شده است: «حقوق سال های ۹۶و ۹۷ من داده نشده است. حال که به ریاست تقاعد مراجعه می‎کنیم، هرکارمندش مثل رییس جمهور با ما برخورد می‎کنند مه هم ۳۶سال خدمت کردم این وضعیت را که می بینیم دل ما درد می کند.»

اما، مسؤولان در وزارت های کار و مالیه از تلاش‎های شان برای رسیده گی به مشکل بازنشسته گان سخن می‎زنند.

اجمل عبدالرحیم زی، سخن‎گوی وزارت مالیه گفت: «وزارت کار و امور اجتماعی در قسمت بایمتریک سازی و حسابات بانکی گام های عملی بخاطر بردارند که این کار مارا در قسمت شفافیت کمک می کند.»

عبدالفتاح احمدزی، سخن گوی وزارت کار و امور اجتماعی نیز افزود: «ما از سال ۱۳۹۶مالی به تمام متقاعدین در سراسر افغانستان حقوق شان را پرداختیم.»

در همین حال، شماری از نماینده گان مردم در مجلس نیز از برخورد در برابر بازنشسته گان انتقاد می کنند.

بربنیاد آمارها افغانستان در حدود ۱۴۰هزار کارمند بازنشسته دارد و شماری از این باز نشسته گان تا کنون تنخواه بازنشسته گی سال پار شان را به دست نیاورده اند.

افغانستان

حکومت ده میلیارد افغانی حقوق بازنشسته‎گان را نپرداخته ‎است

بربنیاد آمارها افغانستان در حدود ۱۴۰هزار کارمند بازنشسته دارد و شماری از این باز نشسته‎گان تا کنون تنخواه بازنشسته گی سال پار شان را به دست نیاورده اند.

تصویر بندانگشتی

با گذشت بیشتر از چهارماه از سال مالی ۱۳۹۷هجری خورشیدی، تاکنون در حدود ده میلیارد افغانی، حقوق بازنشسته‎گان پرداخت نشده است.

این وضعیت، شماری از بازنشسته‎گان را که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، با دشواری‎هایی زیادی روبرو کرده است.

عبدالله، یکی از این بازنشسته‎گان است که تاکنون تنخواه اش را دریافت نکرده است. او می‎گوید، چهل سال برای کشور و نظام در ولایت‎های گوناگون رزمیده است، اما اکنون که بازنشسته شده است، مسؤولان تنخواه بازنشسته‎گی‎اش را به موقع نمی‎پردازند: «ما به همین باور استیم که پیسه متقاعدین در تجارت میان وزارت مالیه و رییس تقاعد است.»

خان شیرین، از نزدیکان یکی ازجان باخته‏گان ارتش است. او نیز از کُندی در روند پرداخت تنخواه بازنشسته گان شکایت دارد: «سرطان ۱۳۹۶تا همین روز، پیسه ما نیامده؛ هرروز می‌آیم، می‎گویند بروید، صبح بیا! برو، دیگه صبح بیا.»

تورپیکی، باشندۀ کندهار است. او می‏گوید در حدود سی سال در ولایت کندهار وظیفه اجرا کرده اما، اکنون که به کابل آمده تا تنخواه بازنشسته‎گی‎اش را بگیرد، با برخورد نادرست مسؤولان رو به رو شده است: «حقوق سال های ۹۶و ۹۷ من داده نشده است. حال که به ریاست تقاعد مراجعه می‎کنیم، هرکارمندش مثل رییس جمهور با ما برخورد می‎کنند مه هم ۳۶سال خدمت کردم این وضعیت را که می بینیم دل ما درد می کند.»

اما، مسؤولان در وزارت های کار و مالیه از تلاش‎های شان برای رسیده گی به مشکل بازنشسته گان سخن می‎زنند.

اجمل عبدالرحیم زی، سخن‎گوی وزارت مالیه گفت: «وزارت کار و امور اجتماعی در قسمت بایمتریک سازی و حسابات بانکی گام های عملی بخاطر بردارند که این کار مارا در قسمت شفافیت کمک می کند.»

عبدالفتاح احمدزی، سخن گوی وزارت کار و امور اجتماعی نیز افزود: «ما از سال ۱۳۹۶مالی به تمام متقاعدین در سراسر افغانستان حقوق شان را پرداختیم.»

در همین حال، شماری از نماینده گان مردم در مجلس نیز از برخورد در برابر بازنشسته گان انتقاد می کنند.

بربنیاد آمارها افغانستان در حدود ۱۴۰هزار کارمند بازنشسته دارد و شماری از این باز نشسته گان تا کنون تنخواه بازنشسته گی سال پار شان را به دست نیاورده اند.

هم‌رسانی کنید