تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

دبیرکل ناتو: اوضاع امنیتی افغانستان همچنان دشوار باقی مانده است

 سازمان ناتو جلوگیری ازمبدل شدن افغانستان را به پناه‌گاه امن هراس افگنان، به سود کشورهای عضواین پیمان می‌داند.

 دبیرکل ناتو درآغاز نشست وزیران خارجه ناتو دربارۀ افغانستان  اعلام کرد که ناتو از بهر این تا سال ۲۰۲۴  ازافغانستان پشتیبانی نظامی ومالی می‌کند که این کشور دوباره به پناه‌گاه امن هراس افگنان جهانی مبدل نشود.

وزیران خارجه بیست ونه کشور عضو ناتو ، وزیران خارجه ده کشور همکار این پیمان ونیز سرپرست وزارت خارجه افغانستان  دربروکسل گرد آمدند و جنگ وصلح افغانستان را بررسی کردند.

 دبیرکل ناتو درآغاز این نشست اوضاع امنیتی افغانستان را دُشوار خواند.

 ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفت:«اوضاع امنیتی درافغانستان دُشوار باقی مانده است.درماه‌های گذشته ماه گواه حمله‌های بزرگ بوده‌ایم اما نیروهای افغان و نیز ما استوار استیم. ما برای این درافغانستان  استیم که مردم افغانستان را کمک نماییم. ما برای این درافغانستان استیم تا خود مان را کمک کنیم وبا هراس افگنی بجنگیم. مبارزه با هراس افگنی وجلوگیری ازمبدل شدن دوباره افغانستان به پناه‌گاه امن هراس افگنان جهانی به سود خود ما است.»

 به این نشست نماینده ویژه سازمان ملل متحد درافغانستان ازطریق سکایپ توضیحات داد.

 حکومت افغانستان نیز ادامه پشتیبانی ناتو را ازاین کشور ضروری می داند.

 غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت:«نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در خط نخست مبارزه در برابر هراس افگنی منطقه‌یی و جهانی قرار دارند. این مسوولیت همه است تا در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باقی بمانند و در امر پیکار با هراس افگنی با این نیروها کمک کنند. تا زمانی که نیروهای امنیتی افغان بتوانند روی پای خودشان بیاستند ما به کمک‌های ناتو به ویژه ایالات متحده امریکا نیاز خواهیم داشت.»

 ناتو هم اکنون بیش ازپانزده هزار نظامی درافغانستان دارد که سرگرم آموزش، مشوره دهی وکمک به نیروهای امنیتی این کشور اند.

افغانستان

دبیرکل ناتو: اوضاع امنیتی افغانستان همچنان دشوار باقی مانده است

دبیرکل سازمان ناتو از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان خواست تا افغانستان را در برقراری صلح و امنیت یاری رساند.

تصویر بندانگشتی

 سازمان ناتو جلوگیری ازمبدل شدن افغانستان را به پناه‌گاه امن هراس افگنان، به سود کشورهای عضواین پیمان می‌داند.

 دبیرکل ناتو درآغاز نشست وزیران خارجه ناتو دربارۀ افغانستان  اعلام کرد که ناتو از بهر این تا سال ۲۰۲۴  ازافغانستان پشتیبانی نظامی ومالی می‌کند که این کشور دوباره به پناه‌گاه امن هراس افگنان جهانی مبدل نشود.

وزیران خارجه بیست ونه کشور عضو ناتو ، وزیران خارجه ده کشور همکار این پیمان ونیز سرپرست وزارت خارجه افغانستان  دربروکسل گرد آمدند و جنگ وصلح افغانستان را بررسی کردند.

 دبیرکل ناتو درآغاز این نشست اوضاع امنیتی افغانستان را دُشوار خواند.

 ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفت:«اوضاع امنیتی درافغانستان دُشوار باقی مانده است.درماه‌های گذشته ماه گواه حمله‌های بزرگ بوده‌ایم اما نیروهای افغان و نیز ما استوار استیم. ما برای این درافغانستان  استیم که مردم افغانستان را کمک نماییم. ما برای این درافغانستان استیم تا خود مان را کمک کنیم وبا هراس افگنی بجنگیم. مبارزه با هراس افگنی وجلوگیری ازمبدل شدن دوباره افغانستان به پناه‌گاه امن هراس افگنان جهانی به سود خود ما است.»

 به این نشست نماینده ویژه سازمان ملل متحد درافغانستان ازطریق سکایپ توضیحات داد.

 حکومت افغانستان نیز ادامه پشتیبانی ناتو را ازاین کشور ضروری می داند.

 غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت:«نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در خط نخست مبارزه در برابر هراس افگنی منطقه‌یی و جهانی قرار دارند. این مسوولیت همه است تا در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باقی بمانند و در امر پیکار با هراس افگنی با این نیروها کمک کنند. تا زمانی که نیروهای امنیتی افغان بتوانند روی پای خودشان بیاستند ما به کمک‌های ناتو به ویژه ایالات متحده امریکا نیاز خواهیم داشت.»

 ناتو هم اکنون بیش ازپانزده هزار نظامی درافغانستان دارد که سرگرم آموزش، مشوره دهی وکمک به نیروهای امنیتی این کشور اند.

هم‌رسانی کنید