تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

رهبران افغانستان و هند در دهلی نو دیدار کردند

رییس جمهور اشرف غنی که صبح امروز به هند رفت با نرندرا مودی نخست وزیر هند امروز در باره طیفی از مسایل به هدف گسترش روابط دو جانبه در دهلی نو گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، سران دو کشور در باره تقویت روابط دوستانه و همکاری‌های دوجانبه میان افغانستان و هند، مبارزه مشترک با تروریزم، توسعۀ همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی، اتصال منطقه‌یی، انکشاف دهلیز هوایی افغانستان-هند، تحصیلات عالی و حرفه‌یی و آنلاین و همچنان روی سرمایه‌گزاری مشترک بالای سکتورهای مختلف افغانستان، بحث و تبادل نظر کردند.

نخست هند گفت: «کشورش آماده است که حکومت و مردم افغانستان را در عرصه‌های مختلف، به خصوص اعمار بند شاه‌توت و کانال‌ها، انرژی آفتابی و واترپمپ‌ها، آب آشامیدنی و تطبیق ۱۶۰ پروژه در روستاها، سیستم ترانسپورتی، ترمیم۳۵۰ عراده ملیبس شهری و اعطای یک هزار عراده ملی بس‌جدید و همچنان پروسس مواد غذایی، هرنوع کمک مالی و تخنیکی کند. در این دیدار، روی این توافق شد که تیم‌های تخنیکی دو کشور، هرچه زودتر زمینۀ آغاز کار عملی را فراهم سازند.»

در این دیدار، رییس‌جمهور غنی و نخست وزیر مودی توافق کردند که به منظور انکشاف کوریدور هوایی میان افغانستان و هند، شمار پروازها افزایش یابد و همچنان به‌شمول هرات-امرتسر، این پروازها به شهرهای دیگر آغاز شوند. 

سران دو کشور متعهد شدند که برای پروسس سنگ‌های قیمتی، صادرات و تولید دوا، تیم‌های تخنیکی افغانستان و هند مشترکاً کار کنند. 

آقای مودی گفت که برنامه همکاری در قسمت بورسیه‌های تحصیلی با افغانستان تا پنج سال دیگر نیز تمدید شده است و نیز مأمورین افغان در بخش مهارت‌های مختلف آموزش خواهند یافت. 

او همچنان گفت که در آیندۀ نزدیک وزیر خارجۀ هند به افغانستان سفر خواهد کرد و دردیدار با مقام‌های این کشور در باره روابط استراتیژیک میان هند و افغانستان بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

آقای غنی نمایشگاه مشترک بازرگانان و سرمایه‌گذاران افغانستان و هند در شهر ممبی را برای رشد اقتصاد دو کشور مهم خواند و از همکاری‌های این کشور در بخش‌های گوناگون، به ویژه تطبیق پروژه‌های زیربنایی با افغانستان، قدردانی کرد. 

او گفت که کمک‌های ارزشمند هند باعث تغییرات مثبت و رفاه در زنده‌گی افغان‌ها خواهند شد.

افغانستان

رهبران افغانستان و هند در دهلی نو دیدار کردند

آقای غنی در دیدارش با نخست وزیر هند روی گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و هند گفت‌وگو کرده است. 

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور اشرف غنی که صبح امروز به هند رفت با نرندرا مودی نخست وزیر هند امروز در باره طیفی از مسایل به هدف گسترش روابط دو جانبه در دهلی نو گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، سران دو کشور در باره تقویت روابط دوستانه و همکاری‌های دوجانبه میان افغانستان و هند، مبارزه مشترک با تروریزم، توسعۀ همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی، اتصال منطقه‌یی، انکشاف دهلیز هوایی افغانستان-هند، تحصیلات عالی و حرفه‌یی و آنلاین و همچنان روی سرمایه‌گزاری مشترک بالای سکتورهای مختلف افغانستان، بحث و تبادل نظر کردند.

نخست هند گفت: «کشورش آماده است که حکومت و مردم افغانستان را در عرصه‌های مختلف، به خصوص اعمار بند شاه‌توت و کانال‌ها، انرژی آفتابی و واترپمپ‌ها، آب آشامیدنی و تطبیق ۱۶۰ پروژه در روستاها، سیستم ترانسپورتی، ترمیم۳۵۰ عراده ملیبس شهری و اعطای یک هزار عراده ملی بس‌جدید و همچنان پروسس مواد غذایی، هرنوع کمک مالی و تخنیکی کند. در این دیدار، روی این توافق شد که تیم‌های تخنیکی دو کشور، هرچه زودتر زمینۀ آغاز کار عملی را فراهم سازند.»

در این دیدار، رییس‌جمهور غنی و نخست وزیر مودی توافق کردند که به منظور انکشاف کوریدور هوایی میان افغانستان و هند، شمار پروازها افزایش یابد و همچنان به‌شمول هرات-امرتسر، این پروازها به شهرهای دیگر آغاز شوند. 

سران دو کشور متعهد شدند که برای پروسس سنگ‌های قیمتی، صادرات و تولید دوا، تیم‌های تخنیکی افغانستان و هند مشترکاً کار کنند. 

آقای مودی گفت که برنامه همکاری در قسمت بورسیه‌های تحصیلی با افغانستان تا پنج سال دیگر نیز تمدید شده است و نیز مأمورین افغان در بخش مهارت‌های مختلف آموزش خواهند یافت. 

او همچنان گفت که در آیندۀ نزدیک وزیر خارجۀ هند به افغانستان سفر خواهد کرد و دردیدار با مقام‌های این کشور در باره روابط استراتیژیک میان هند و افغانستان بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

آقای غنی نمایشگاه مشترک بازرگانان و سرمایه‌گذاران افغانستان و هند در شهر ممبی را برای رشد اقتصاد دو کشور مهم خواند و از همکاری‌های این کشور در بخش‌های گوناگون، به ویژه تطبیق پروژه‌های زیربنایی با افغانستان، قدردانی کرد. 

او گفت که کمک‌های ارزشمند هند باعث تغییرات مثبت و رفاه در زنده‌گی افغان‌ها خواهند شد.

هم‌رسانی کنید