تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

زوج امریکایی-کانادایی پس از پنج سال اسارت نزد طالبان آزاد شدند

زوجی که در سال ۲۰۱۲ توسط طالبان در افغانستان ربوده شده بودند، در نتیجۀ یک عملیات نیروهای پاکستان، آزاد شدند.

جوشوا بویلی، تبعۀ کانادا و کیتلن کولمن امریکایی تبار همراه با کودکان شان پس از در حدود پنج سال اسارت نزد طالبان، در نتیجۀ یک عملیات ارتش پاکستان، روز چهارشنبه هفتۀ جاری، آزاد شدند.

این دو تن که باهم زن و شوهر استند، در سال ۲۰۱۲، از افغانستان ربوده شدند. در آن هنگام، این زوج سه فرزند داشتند.

گفته شده است که آنان توسط گروه حقانی ربوده شده بودند.

فاکس نیوز، گزارش داده است که عملیات رها سازی این گروگان گرفته شده ها، توسط ارتش پاکستان براساس معلومات که سازمان اطلاعاتی ایالات متحده در اختیار آنان گذاشته است، انجام شده است.

بربنیاد گزارش فاکس نیوز، سازمان اطلاعات امریکا معلومات را در بارۀ این زوج امرکایی-کانادایی و مکان نگهداری آنان، روز چهارشنبه پس از آن که آنان در قلمرو پاکستان انتقال داده شدند، با ارتش پاکستان شریک ساخته است.

در ماه دسمبر سال گذشته بود که این زوج در یک ویدیوی از قبل ظبط شده ظاهر شدند و از حکومت های ایالات متحده و کانادا خواستند که برای رهایی آنان کاری کنند.

افغانستان

زوج امریکایی-کانادایی پس از پنج سال اسارت نزد طالبان آزاد شدند

زوجی که در سال ۲۰۱۲ توسط طالبان در افغانستان ربوده شده بودند، در نتیجۀ یک عملیات نیروهای پاکستان، آزاد شدند.

Thumbnail

جوشوا بویلی، تبعۀ کانادا و کیتلن کولمن امریکایی تبار همراه با کودکان شان پس از در حدود پنج سال اسارت نزد طالبان، در نتیجۀ یک عملیات ارتش پاکستان، روز چهارشنبه هفتۀ جاری، آزاد شدند.

این دو تن که باهم زن و شوهر استند، در سال ۲۰۱۲، از افغانستان ربوده شدند. در آن هنگام، این زوج سه فرزند داشتند.

گفته شده است که آنان توسط گروه حقانی ربوده شده بودند.

فاکس نیوز، گزارش داده است که عملیات رها سازی این گروگان گرفته شده ها، توسط ارتش پاکستان براساس معلومات که سازمان اطلاعاتی ایالات متحده در اختیار آنان گذاشته است، انجام شده است.

بربنیاد گزارش فاکس نیوز، سازمان اطلاعات امریکا معلومات را در بارۀ این زوج امرکایی-کانادایی و مکان نگهداری آنان، روز چهارشنبه پس از آن که آنان در قلمرو پاکستان انتقال داده شدند، با ارتش پاکستان شریک ساخته است.

در ماه دسمبر سال گذشته بود که این زوج در یک ویدیوی از قبل ظبط شده ظاهر شدند و از حکومت های ایالات متحده و کانادا خواستند که برای رهایی آنان کاری کنند.

هم‌رسانی کنید