تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

سازمان ملل: امیدواری‌هایی برای رسیدن به صلح وجود دارند

همزمان با تلاش‌های شورای عالی صلح و ایالات متحده برای شکل دهی گفت‌وگوهای صلح در افغانستان، سازمان ملل متحد نیز از همکاری‌های همه جانبه برای تأمین صلح در افغانستان اطمینان می‌دهد.

معاون فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در افغانستان، به طلوع نیوز می‌گوید که امیدواری‌هایی برای رسیدن به صلح در افغانستان وجود دارند و این سازمان از تمامی امکاناتش برای رسیدن به فرداهای بهتر در افغانستان کار خواهد گرفت.

توبی لینزر، می‌گوید که تمامی شهروندان افغانستان به این دیدگاه رسیده اند که جنگ باید پایان یابد: «از هر شهروند افغانستان چه دختر یا پسر چه مرد و یا زن شنیده ام که آنان همواره برایم گفته اند که ما صلح می‌خواهیم، گفته‌اند که می‌خواهیم تا از این مرحله دشوار تاریخ  بیرون شویم، می‌گویند آرزو دارند تا افغانستان یک مکان امن باشد.»

آقای لینزر، می‌افزاید: «این وظیفه ام است که باید واقع‌گرا باشم و مردم افغانستان را کمک بکنم. در هر زمینه‌یی‌که توان داشته باشم راه‌های رسیدن به فردای بهتر را در افغانستان جست وجو می‌کنم، این وظیفه ام است که تمامی راه‌های ممکن را دریابم و این کار را می‌کنم. فکر می‌کنم برای رسیدن به این هدف امیدهایی هستند.»

امیدواری‌‎های سازمان ملل نسبت به روند صلح در افغانستان، پس از گزینش زلمی خلیل زاد همچون نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان بیشتر شده است. آقای خلیل زاد که اکنون در عربستان سعودی سرگرم رأی زنی‌ها در بارۀ صلح افغانستان با مقام‌های سعودی است، یک روز پیش از اسلام آباد به ریاض رفته است. او پیش از رفتن به اسلام آباد، از کابل دیدار کرد.

شورای عالی صلح امیدوار است که این سفر آقای خلیل زاد، پاکستان را به همکاری های عملی در روند صلح افغانستان وادار ساخته باشد.

سید احسان طاهری،  سخن‌گوی شورای عالی صلح می‌‎گوید: «با همکاری ایالات متحده امریکا و سفر داکتر صاحب خلیل زاد به پاکستان، امیدواری ما این است که پاکستان در پروسۀ صلح افغانستان همکاری‌های عملی بکند.»

اما باورهای افراد نزدیک به گروه طالبان این است که هنوز هم دورنمای صلح در افغانستان بسیار روشن به نظر رسد.

نظر محمد مطمین، فعال سیاسی بیان داشت: «با توجه به حمله‌های هوایی و تلفات غیرنظامیان و همچنان موضع گیری های جنرالان امریکایی در برابر گروه طالبان، من فکر نمی کنم که به هدف نزدیک باشند.»

در همین حال، رییس جمهور غنی در دیداری با رییس کانگرس ایالات متحده امریکا، در بارۀ صلح گفت وگوهایی داشته اند. این مقام امریکایی بر مالکیت و رهبری افغانستان در روند صلح تأکید کرده است.

افغانستان

سازمان ملل: امیدواری‌هایی برای رسیدن به صلح وجود دارند

معاون فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در افغانستان، به طلوع نیوز می‌گوید که امیدواری‌هایی برای رسیدن به صلح در افغانستان وجود دارند و این سازمان از تمامی امکاناتش برای رسیدن به فرداهای بهتر در افغانستان کار خواهد گرفت.

Thumbnail

همزمان با تلاش‌های شورای عالی صلح و ایالات متحده برای شکل دهی گفت‌وگوهای صلح در افغانستان، سازمان ملل متحد نیز از همکاری‌های همه جانبه برای تأمین صلح در افغانستان اطمینان می‌دهد.

معاون فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در افغانستان، به طلوع نیوز می‌گوید که امیدواری‌هایی برای رسیدن به صلح در افغانستان وجود دارند و این سازمان از تمامی امکاناتش برای رسیدن به فرداهای بهتر در افغانستان کار خواهد گرفت.

توبی لینزر، می‌گوید که تمامی شهروندان افغانستان به این دیدگاه رسیده اند که جنگ باید پایان یابد: «از هر شهروند افغانستان چه دختر یا پسر چه مرد و یا زن شنیده ام که آنان همواره برایم گفته اند که ما صلح می‌خواهیم، گفته‌اند که می‌خواهیم تا از این مرحله دشوار تاریخ  بیرون شویم، می‌گویند آرزو دارند تا افغانستان یک مکان امن باشد.»

آقای لینزر، می‌افزاید: «این وظیفه ام است که باید واقع‌گرا باشم و مردم افغانستان را کمک بکنم. در هر زمینه‌یی‌که توان داشته باشم راه‌های رسیدن به فردای بهتر را در افغانستان جست وجو می‌کنم، این وظیفه ام است که تمامی راه‌های ممکن را دریابم و این کار را می‌کنم. فکر می‌کنم برای رسیدن به این هدف امیدهایی هستند.»

امیدواری‌‎های سازمان ملل نسبت به روند صلح در افغانستان، پس از گزینش زلمی خلیل زاد همچون نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان بیشتر شده است. آقای خلیل زاد که اکنون در عربستان سعودی سرگرم رأی زنی‌ها در بارۀ صلح افغانستان با مقام‌های سعودی است، یک روز پیش از اسلام آباد به ریاض رفته است. او پیش از رفتن به اسلام آباد، از کابل دیدار کرد.

شورای عالی صلح امیدوار است که این سفر آقای خلیل زاد، پاکستان را به همکاری های عملی در روند صلح افغانستان وادار ساخته باشد.

سید احسان طاهری،  سخن‌گوی شورای عالی صلح می‌‎گوید: «با همکاری ایالات متحده امریکا و سفر داکتر صاحب خلیل زاد به پاکستان، امیدواری ما این است که پاکستان در پروسۀ صلح افغانستان همکاری‌های عملی بکند.»

اما باورهای افراد نزدیک به گروه طالبان این است که هنوز هم دورنمای صلح در افغانستان بسیار روشن به نظر رسد.

نظر محمد مطمین، فعال سیاسی بیان داشت: «با توجه به حمله‌های هوایی و تلفات غیرنظامیان و همچنان موضع گیری های جنرالان امریکایی در برابر گروه طالبان، من فکر نمی کنم که به هدف نزدیک باشند.»

در همین حال، رییس جمهور غنی در دیداری با رییس کانگرس ایالات متحده امریکا، در بارۀ صلح گفت وگوهایی داشته اند. این مقام امریکایی بر مالکیت و رهبری افغانستان در روند صلح تأکید کرده است.

هم‌رسانی کنید