تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

طالبان شاهراه کابل – کندهار را بسته‌اند

جنگجویان طالبان همزمان با حملۀ گسترده بر شهر غزنی، شاهراه کابل – کندهار را نیز بسته‌اند.

این شاهراه یکی از راه‌های مهم ارتباطی میان شمال و جنوب کشور است که چندین ولایت را به هم وصل می‌سازد. بخشی از این شاهراه از داخل شهر غزنی می‌گذرد.

نیروهای دولتی در ولایت میدان وردک، می‌گویند که طالبان نیمه‌های شب گذشته بخش‌های از منطقۀ سالار و چند بخش دیگر را در این مسیر بستند و با نیروهای دولتی درگیر شدند.

در همین حال، شماری از مسافرانی‌که در این مسیر گیرمانده بودند، می‌گویند که طالبان در شماری از بخش‌های شاهراه کابل - غزنی حضور گسترده دارند.

عبدالحی، یکی از راننده‌گان این مسیر است. او می‌گوید پیش از چاشت روز جمعه هیچ رفت و آمدی در این مسیر نبود و کسی جرئت نمی‌کرد سفر کند: «موترها را هدف قرار داده بودند، ماین جاسازی کرده بودند، پلچک ها را ویران کرده بودند، بر موترها شلیک می کردند بر ما هم بسیار شلیک کردند اما ما آمدیم.»

نیروهای دولتی، اکنون میپ‌کوشند که راه را برای نیروهای کمکی که به غزنی می‌روند باز نمایند، اما سربازان ارتش که از خط نخست نبرد برگشته اند از وضع امنیتی این شاهراه  حکایت‌هایی دارند.

محمد صدیق، یکی از این افسران گفت: «راه را بررسی کردیم؛ هم ماین کارگذاری کرده آنان را انفجار دادیم، کمین شان را خنثا کردیم، ما قطار را اسکورد کردیم تا بازار درانی و شهیدان ما را از آن جا آوردیم.»

غزنی بیش از ۱۴۰ کیلومتر از کابل فاصله دارد و در بیشترین بخش‌های شاهراه کابل – غزنی طالبان حضور گسترده دارند.

افغانستان

طالبان شاهراه کابل – کندهار را بسته‌اند

سخن‌گوی نیروهای امریکایی در افغانستان، می‌گوید که طالبان را در جنگ غزنی آماج حمله‌های هوایی قرارداده اند و تلاش این گروه برای سقوط این شهر ناکام شده است.

تصویر بندانگشتی

جنگجویان طالبان همزمان با حملۀ گسترده بر شهر غزنی، شاهراه کابل – کندهار را نیز بسته‌اند.

این شاهراه یکی از راه‌های مهم ارتباطی میان شمال و جنوب کشور است که چندین ولایت را به هم وصل می‌سازد. بخشی از این شاهراه از داخل شهر غزنی می‌گذرد.

نیروهای دولتی در ولایت میدان وردک، می‌گویند که طالبان نیمه‌های شب گذشته بخش‌های از منطقۀ سالار و چند بخش دیگر را در این مسیر بستند و با نیروهای دولتی درگیر شدند.

در همین حال، شماری از مسافرانی‌که در این مسیر گیرمانده بودند، می‌گویند که طالبان در شماری از بخش‌های شاهراه کابل - غزنی حضور گسترده دارند.

عبدالحی، یکی از راننده‌گان این مسیر است. او می‌گوید پیش از چاشت روز جمعه هیچ رفت و آمدی در این مسیر نبود و کسی جرئت نمی‌کرد سفر کند: «موترها را هدف قرار داده بودند، ماین جاسازی کرده بودند، پلچک ها را ویران کرده بودند، بر موترها شلیک می کردند بر ما هم بسیار شلیک کردند اما ما آمدیم.»

نیروهای دولتی، اکنون میپ‌کوشند که راه را برای نیروهای کمکی که به غزنی می‌روند باز نمایند، اما سربازان ارتش که از خط نخست نبرد برگشته اند از وضع امنیتی این شاهراه  حکایت‌هایی دارند.

محمد صدیق، یکی از این افسران گفت: «راه را بررسی کردیم؛ هم ماین کارگذاری کرده آنان را انفجار دادیم، کمین شان را خنثا کردیم، ما قطار را اسکورد کردیم تا بازار درانی و شهیدان ما را از آن جا آوردیم.»

غزنی بیش از ۱۴۰ کیلومتر از کابل فاصله دارد و در بیشترین بخش‌های شاهراه کابل – غزنی طالبان حضور گسترده دارند.

هم‌رسانی کنید