تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

عبدالله: تنش سیاسی در منطقه علت اصلی کاهش همکاری‌های بازرگانی است

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور می‌گوید که بی اعتمادی‌ها و رقابت‌های نا سالم میان کشورهای منطقه ، علت اصلی کاهش همکاری‌های بازرگانی میان این کشورها شده است.

آقای عبدالله درنشستی در بارۀ چگونه‌گی توسعه تجارت وهمگرایی منطقه‌یی درجنوب آسیا که درسویس برگزار شده بود می‌گوید که نا  امنی‌ها، رقابت‌های نا سالم منطقه‌یی وکارگیری ازهراس افگنی همچون ابزاری سیاست خارجی ازموانع  اصلی دربرابر گسترش همکاری‌های اقتصادی وتجارتی درمنطقه استند.

آخرین تحولات اقتصادی وبازرگانی جنوب آسیا  در گفتمانی درحاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد درسویس ازسوی رییس اجراییه افغانستان،نخست وزیر نیپال، رییس گروه تجارتی تیلی‌نور از ناروی و مشاور اقتصادی حکومت هند بررسی شدند.

عبدالله گفت:«بندر واگه بهترین و کوتاه ترین اتصال زمینی میان افغانستان وهند است اما ازآن استفاده نمی شود. همزمان با این ، افغانستان برای  دستررسی آسان به آسیای میانه موقعیت خوب دارد.پس هنگامی که به ما اجازه استفاده از واگه داده نمی شود ، چگونه ما اجازه دستررسی به آسیای میانه ازطریق افغانستان را بدهیم.»

رییس اجراییه کشور می‌گوید که برای حل این مشکل، تلاش‌ها برای امضای یک توافقنامه سه جانبه میان افغانستان، پاکستان وتاجیکستان جریان دارند.

عبدالله می افزاید:«برای حل مشکل واگه پاکستان ،ونیز دستررسی پاکستان به تاجیکستان ازطریق  افغانستان ، پاکستانی ها به دنبال یک توافق نامه سه جانبه استند.اگر چنین شود تاثیر بزرگی براوضاع کشور ما خواهد داشت.»

همزمان با حضور رییس اجراییه درنشست داووس، رییس جمهورغنی نیز امروز برای شرکت دراین نشست درآن نشست به سویس رفت.

رییس اجراییه کشور می افزاید که با وجود چالش‌های امنیتی، افغانستان برای تسهیل تجارت میان جنوب آسیا و آسیای  روی برنامه‌های بزرگ منطقه‌ یی چون تاپی، کاسا یکهزار، خط آهن، راه لاجورد و بندرچابهار  سرگرم کار است.

افغانستان

عبدالله: تنش سیاسی در منطقه علت اصلی کاهش همکاری‌های بازرگانی است

رییس اجراییه کشور می‌گوید که برای حل این مشکل، تلاش‌ها برای امضای یک توافقنامه سه جانبه میان افغانستان، پاکستان وتاجیکستان جریان دارند.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور می‌گوید که بی اعتمادی‌ها و رقابت‌های نا سالم میان کشورهای منطقه ، علت اصلی کاهش همکاری‌های بازرگانی میان این کشورها شده است.

آقای عبدالله درنشستی در بارۀ چگونه‌گی توسعه تجارت وهمگرایی منطقه‌یی درجنوب آسیا که درسویس برگزار شده بود می‌گوید که نا  امنی‌ها، رقابت‌های نا سالم منطقه‌یی وکارگیری ازهراس افگنی همچون ابزاری سیاست خارجی ازموانع  اصلی دربرابر گسترش همکاری‌های اقتصادی وتجارتی درمنطقه استند.

آخرین تحولات اقتصادی وبازرگانی جنوب آسیا  در گفتمانی درحاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد درسویس ازسوی رییس اجراییه افغانستان،نخست وزیر نیپال، رییس گروه تجارتی تیلی‌نور از ناروی و مشاور اقتصادی حکومت هند بررسی شدند.

عبدالله گفت:«بندر واگه بهترین و کوتاه ترین اتصال زمینی میان افغانستان وهند است اما ازآن استفاده نمی شود. همزمان با این ، افغانستان برای  دستررسی آسان به آسیای میانه موقعیت خوب دارد.پس هنگامی که به ما اجازه استفاده از واگه داده نمی شود ، چگونه ما اجازه دستررسی به آسیای میانه ازطریق افغانستان را بدهیم.»

رییس اجراییه کشور می‌گوید که برای حل این مشکل، تلاش‌ها برای امضای یک توافقنامه سه جانبه میان افغانستان، پاکستان وتاجیکستان جریان دارند.

عبدالله می افزاید:«برای حل مشکل واگه پاکستان ،ونیز دستررسی پاکستان به تاجیکستان ازطریق  افغانستان ، پاکستانی ها به دنبال یک توافق نامه سه جانبه استند.اگر چنین شود تاثیر بزرگی براوضاع کشور ما خواهد داشت.»

همزمان با حضور رییس اجراییه درنشست داووس، رییس جمهورغنی نیز امروز برای شرکت دراین نشست درآن نشست به سویس رفت.

رییس اجراییه کشور می افزاید که با وجود چالش‌های امنیتی، افغانستان برای تسهیل تجارت میان جنوب آسیا و آسیای  روی برنامه‌های بزرگ منطقه‌ یی چون تاپی، کاسا یکهزار، خط آهن، راه لاجورد و بندرچابهار  سرگرم کار است.

هم‌رسانی کنید