تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

عبدالله: رویداد کندهار به مأموریت پشتیبانی قاطع ربطی ندارد

در همین حال، معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی که برای چگونگی بررسی این رویداد به کندهار رفته است می‌گوید مهاجمی که جنرال عبدالرازق را آماج قرار داد، با شناس‌نامۀ جعلی، نام جعلی و تضمین شخصی به عنوان محافظ والی کندهار گماشته شده بود.

چهار روز پس از حملۀ مسلحانه در ولایت کندهار و کشته‌شدن جنرال عبدالرازق، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی می‌گوید شایعاتی که به گفتۀ او مأموریت قاطع را در این رویداد دخیل می‌سازد، حقیقت ندارد. 

آقای عبدالله می‌گوید پخش شایعات در این باره از سوی «دشمنان مردم افغانستان و پشتیبانان منطقه‌یی شان» راه اندازی شده است.

رییس‌اجراییه که پیش از چاشت امروز(دوشنبه، ۳۰میزان) در نشست شورای وزیران سخن می‌زد، گفت: «شایعاتی وجود دارد که حادثۀ قندهار به نیروهای پشتیبانی قاطع ربط دارد. این شایعات از سوی دشمنان مردم افغانستان و پشتیبانان منطقه‌یی شان راه‌اندازی شده است.»

آقای عبدالله افزود: «کسانی‌که این شایعات را شاخ و برگ می‌دهند، جنایت‌های دشمنان مردم را توجیه می‌کنند. توجیه جنایت‌های طالبان خود دشمنی با مردم افغانستان است.»

جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پیشین ولایت کندهار و رییس امنیت ملی این ولایت، روز پنج‌شنبه هنگامی که از یک نشست امنیتی با جنرال سکات میلر، فرماندۀ نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان بیرون می‌شدند، در محوطه مقام ولایت کندهار آماج تیراندازی قرار گرفتند و کشته شدند.

در همین حال، معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی که برای چگونگی بررسی این رویداد به کندهار رفته است می‌گوید مهاجمی که جنرال عبدالرازق را آماج قرار داد، با شناس‌نامۀ جعلی، نام جعلی و تضمین شخصی به عنوان محافظ والی کندهار گماشته شده بود.

به گفتۀ معصوم ستانکزی، این مرد، پنج دقیقه پیش از حمله، با افرادی در آن سوی مرز گفت‌وگوی تیلفونی داشته است.

از سویی هم، تادین خان، برادر جنرال عبدالرازق امروز به عنوان سرپرست فرماندهی پولیس ولایت کندهار معرفی شد.

افغانستان

عبدالله: رویداد کندهار به مأموریت پشتیبانی قاطع ربطی ندارد

در همین حال، معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی که برای چگونگی بررسی این رویداد به کندهار رفته است می‌گوید مهاجمی که جنرال عبدالرازق را آماج قرار داد، با شناس‌نامۀ جعلی، نام جعلی و تضمین شخصی به عنوان محافظ والی کندهار گماشته شده بود.

تصویر بندانگشتی

چهار روز پس از حملۀ مسلحانه در ولایت کندهار و کشته‌شدن جنرال عبدالرازق، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی می‌گوید شایعاتی که به گفتۀ او مأموریت قاطع را در این رویداد دخیل می‌سازد، حقیقت ندارد. 

آقای عبدالله می‌گوید پخش شایعات در این باره از سوی «دشمنان مردم افغانستان و پشتیبانان منطقه‌یی شان» راه اندازی شده است.

رییس‌اجراییه که پیش از چاشت امروز(دوشنبه، ۳۰میزان) در نشست شورای وزیران سخن می‌زد، گفت: «شایعاتی وجود دارد که حادثۀ قندهار به نیروهای پشتیبانی قاطع ربط دارد. این شایعات از سوی دشمنان مردم افغانستان و پشتیبانان منطقه‌یی شان راه‌اندازی شده است.»

آقای عبدالله افزود: «کسانی‌که این شایعات را شاخ و برگ می‌دهند، جنایت‌های دشمنان مردم را توجیه می‌کنند. توجیه جنایت‌های طالبان خود دشمنی با مردم افغانستان است.»

جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پیشین ولایت کندهار و رییس امنیت ملی این ولایت، روز پنج‌شنبه هنگامی که از یک نشست امنیتی با جنرال سکات میلر، فرماندۀ نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان بیرون می‌شدند، در محوطه مقام ولایت کندهار آماج تیراندازی قرار گرفتند و کشته شدند.

در همین حال، معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی که برای چگونگی بررسی این رویداد به کندهار رفته است می‌گوید مهاجمی که جنرال عبدالرازق را آماج قرار داد، با شناس‌نامۀ جعلی، نام جعلی و تضمین شخصی به عنوان محافظ والی کندهار گماشته شده بود.

به گفتۀ معصوم ستانکزی، این مرد، پنج دقیقه پیش از حمله، با افرادی در آن سوی مرز گفت‌وگوی تیلفونی داشته است.

از سویی هم، تادین خان، برادر جنرال عبدالرازق امروز به عنوان سرپرست فرماندهی پولیس ولایت کندهار معرفی شد.

هم‌رسانی کنید