تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

مجلس مقام‌های امنیتی را در پیوند به تطبیق پیمان امنیتی فراخواند

کمیسیون روابط بین المللی مجلس نماینده‌گان امروز (سه‌شنبه ۳ میزان) وزیران دفاع ملی، امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی را برای بحث روی چه‌گونه‌گی گزارش دهی در باره عملی شدن پیمان امنیتی کابل با واشنگتن به این کمیسیون فراخواند.

اعضای کمیسیون روابط بین المللی مجلس نماینده‌گان با رییسان نهادهای امنیتی برای سه ساعت در نشست سری گفت‌وگو کردند.

اعضای کمیسیون کمسیون روابط بین المللی می‌گویند که مقام‌های نهادهای امنیتی در هر شش ماه باید در باره چه‌گونه‌گی عملی شدن ماده‌های پیمان امنیتی با امریکا به این کمیسیون گزارش بدهند، اما این کار به گونه منظم انجام نشده است.

قادر زازی، عضو کمیسیون روابط بین المللی مجلس نماینده‌گان، گفت: «اینان باید گزارش‌های شش ماهه شان را برای ما روان کنند، اما روان نکرده‌اند. قرار شد که هفته آینده برای ما روان کنند.»

در این نشست سه ساعته، اعضای کمیسیون روابط بین المللی مجلس و رییسان نهادهای امنیتی روی چه‌گونه‌گی بازنگری این پیمان نیز گفت‌وگو کردند.

شماری دیگر از اعضای کمیسیون روابط بین المللی مجلس می‌گویند که در این نشست آنان علت‌های بدترشدن اوضاع امنیتی را از مقام‌های امنیتی شنیدند.

گل پاچا مجیدی، عضو کمیسیون روابط بین المللی مجلس، گفت: «اینان در جلسه گفتند که این پیمان برای حمایت نیروهای امنیتی افغان است نه برای جنگ.»

درهمین حال وزیرامور داخله در واکنش به خواست اعضای مجلس برای بازنگری پیمان امنیتی با امریکا می‌گوید که این پیمان به سود کشور است.

ویس احمد برمک، وزیر داخله، گفت: «این پیمان به سود ما است، اما اعضای مجلس سوالاتی داشتند و ابهام در رابطه به بندهای آن وجود داشت سوال کردند و ما جواب دادیم.»

اکنون قرار است کمیسیون روابط بین الملل  پس از دو هفته بررسی  گزارش‎های مسوولان امنیتی در باره پیمان امنیتی، جزئیات و نتیجه بررسی‌های‌شان را در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان همه‌گانی سازد.

افغانستان

مجلس مقام‌های امنیتی را در پیوند به تطبیق پیمان امنیتی فراخواند

کمیسیون روابط بین المللی مجلس وزیران دفاع ملی، امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی را در باره چه‌گونه‌گی گزارش دهی در باره پیمان امنیتی کابل با واشنگتن به این کمیسیون فراخواند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون روابط بین المللی مجلس نماینده‌گان امروز (سه‌شنبه ۳ میزان) وزیران دفاع ملی، امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی را برای بحث روی چه‌گونه‌گی گزارش دهی در باره عملی شدن پیمان امنیتی کابل با واشنگتن به این کمیسیون فراخواند.

اعضای کمیسیون روابط بین المللی مجلس نماینده‌گان با رییسان نهادهای امنیتی برای سه ساعت در نشست سری گفت‌وگو کردند.

اعضای کمیسیون کمسیون روابط بین المللی می‌گویند که مقام‌های نهادهای امنیتی در هر شش ماه باید در باره چه‌گونه‌گی عملی شدن ماده‌های پیمان امنیتی با امریکا به این کمیسیون گزارش بدهند، اما این کار به گونه منظم انجام نشده است.

قادر زازی، عضو کمیسیون روابط بین المللی مجلس نماینده‌گان، گفت: «اینان باید گزارش‌های شش ماهه شان را برای ما روان کنند، اما روان نکرده‌اند. قرار شد که هفته آینده برای ما روان کنند.»

در این نشست سه ساعته، اعضای کمیسیون روابط بین المللی مجلس و رییسان نهادهای امنیتی روی چه‌گونه‌گی بازنگری این پیمان نیز گفت‌وگو کردند.

شماری دیگر از اعضای کمیسیون روابط بین المللی مجلس می‌گویند که در این نشست آنان علت‌های بدترشدن اوضاع امنیتی را از مقام‌های امنیتی شنیدند.

گل پاچا مجیدی، عضو کمیسیون روابط بین المللی مجلس، گفت: «اینان در جلسه گفتند که این پیمان برای حمایت نیروهای امنیتی افغان است نه برای جنگ.»

درهمین حال وزیرامور داخله در واکنش به خواست اعضای مجلس برای بازنگری پیمان امنیتی با امریکا می‌گوید که این پیمان به سود کشور است.

ویس احمد برمک، وزیر داخله، گفت: «این پیمان به سود ما است، اما اعضای مجلس سوالاتی داشتند و ابهام در رابطه به بندهای آن وجود داشت سوال کردند و ما جواب دادیم.»

اکنون قرار است کمیسیون روابط بین الملل  پس از دو هفته بررسی  گزارش‎های مسوولان امنیتی در باره پیمان امنیتی، جزئیات و نتیجه بررسی‌های‌شان را در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان همه‌گانی سازد.

هم‌رسانی کنید