تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

مجلس نماینده‌گان: پیمان امنیتی میان کابل-واشنگتن بازنگری شود

اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان امروز چهارشنبه (۲۱ سنبله) با اکثریت آراء فیصله کردند تا پیمان امنیتی میان افغانستان وایالات متحده که در سال ۲۰۱۴ میلادی میان دو کشور در کابل به امضاء رسید بازنگری شود.

اعضای مجلس به این باور اند که پیمان امنیتی کابل با واشنگتن درجنگ با هراس افگنی اثرگذار نبوده است

در همین حال، شماری دیگری ازاعضای مجلس نماینده‌گان به تأکید کردند که واشنگتن به تعهدات اش در چهارچوب این پیمان به ویژه بیسج نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان درست عمل نکرده است.

مجلس نماینده‌گان در واکنش به آن چه که افزایش نا امنی‌ها دربخش بخش کشور می‌گویند، درباره بازنگری پیمان امنیتی میان افغانستان وایالات متحده تصمیم گرفتند.

از میان ۱۵۰ عضو حاضر درنشست روز چهار شنبه مجلس، به استثنای چهار تن، همه به تصمیم بازنگری پیمان امنیتی رای مثبت دادند.

محمد سرورعثمانی عضو مجلس نماینده گان گفت:«هر قراردادی که جنبه تطبیقی نداشته باشد از لحاظ ماهیتی قابل لغو است. پس قابل تجدید نظر است که پارلمان برای منافع عمومی کشور در باره الغای این پیمان امنیتی تصمیم بگیرد.»

عبیدالله بارکزی عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا را بخواهید آنرا رد کنید که از همه مشکل‌ها خلاص شویم.»

اکنون به کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان وظیفه داده شده است تا کار را روی روند بازنگری پیمان امنیتی میان افغانستان وامریکا آغاز کند.

همایون همایون معاون اول مجلس نماینده گان گفته است:«این پیمان به کمیسیون روابط خارجه و دفاعی و تمامیت ارضی راجع می شود، در مورد این پیمان امنیتی اعضای مجلس نماینده گان باید که تصمیم شان را بگیرند.به اکثریت کارت های سبز در باره این پیمان باید بازنگری شود.»

پیمان امنیتی دوجانبه میان افغانستان وایالات متحده درماه سپتمبر سال دوهزاروچهارده میلادی درکابل امضا شد.

در ماده بیست و ششم این پیمان در باره تعدیل و فسخ این سند گفته شده است که با توافق کتبی دو طرف و با تبادل یادداشت دیپلماتیک ، این پیمان قابل تعدیل است وهمچنان برای فسخ آن نیاز است تا یکی ازطرف ها دوسال پیش طرف دیگر را با اطلاع کتبی آگاه سازد.

افغانستان

مجلس نماینده‌گان: پیمان امنیتی میان کابل-واشنگتن بازنگری شود

در همین حال، شماری دیگری ازاعضای مجلس نماینده‌گان به تأکید کردند که واشنگتن به تعهدات اش در چهارچوب این پیمان به ویژه بیسج نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان درست عمل نکرده است.

Thumbnail

اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان امروز چهارشنبه (۲۱ سنبله) با اکثریت آراء فیصله کردند تا پیمان امنیتی میان افغانستان وایالات متحده که در سال ۲۰۱۴ میلادی میان دو کشور در کابل به امضاء رسید بازنگری شود.

اعضای مجلس به این باور اند که پیمان امنیتی کابل با واشنگتن درجنگ با هراس افگنی اثرگذار نبوده است

در همین حال، شماری دیگری ازاعضای مجلس نماینده‌گان به تأکید کردند که واشنگتن به تعهدات اش در چهارچوب این پیمان به ویژه بیسج نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان درست عمل نکرده است.

مجلس نماینده‌گان در واکنش به آن چه که افزایش نا امنی‌ها دربخش بخش کشور می‌گویند، درباره بازنگری پیمان امنیتی میان افغانستان وایالات متحده تصمیم گرفتند.

از میان ۱۵۰ عضو حاضر درنشست روز چهار شنبه مجلس، به استثنای چهار تن، همه به تصمیم بازنگری پیمان امنیتی رای مثبت دادند.

محمد سرورعثمانی عضو مجلس نماینده گان گفت:«هر قراردادی که جنبه تطبیقی نداشته باشد از لحاظ ماهیتی قابل لغو است. پس قابل تجدید نظر است که پارلمان برای منافع عمومی کشور در باره الغای این پیمان امنیتی تصمیم بگیرد.»

عبیدالله بارکزی عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا را بخواهید آنرا رد کنید که از همه مشکل‌ها خلاص شویم.»

اکنون به کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان وظیفه داده شده است تا کار را روی روند بازنگری پیمان امنیتی میان افغانستان وامریکا آغاز کند.

همایون همایون معاون اول مجلس نماینده گان گفته است:«این پیمان به کمیسیون روابط خارجه و دفاعی و تمامیت ارضی راجع می شود، در مورد این پیمان امنیتی اعضای مجلس نماینده گان باید که تصمیم شان را بگیرند.به اکثریت کارت های سبز در باره این پیمان باید بازنگری شود.»

پیمان امنیتی دوجانبه میان افغانستان وایالات متحده درماه سپتمبر سال دوهزاروچهارده میلادی درکابل امضا شد.

در ماده بیست و ششم این پیمان در باره تعدیل و فسخ این سند گفته شده است که با توافق کتبی دو طرف و با تبادل یادداشت دیپلماتیک ، این پیمان قابل تعدیل است وهمچنان برای فسخ آن نیاز است تا یکی ازطرف ها دوسال پیش طرف دیگر را با اطلاع کتبی آگاه سازد.

هم‌رسانی کنید