تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

وزیرخارجه پاکستان امروز  به کابل سفر می‌کند

شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، روزشنبه (۲۴ سنبله) برای دیدار با اشرف‌غنی، رییس جمهور افغانستان و دیگر مقام‌های بلندپایۀ دولتی، از کابل دیدار خواهد کرد.

این نخستین سفر خارجی قریشی است پس گماشتن وی به صفت وزیرخارجۀ پاکستان است.

فواد حسین چودری وزیر اطلاع‌رسانی روز جمعه به خبرگزاری دان گفته است که :« قریشی در دیدار خود از کابل روز شنبه با غنی و دیگر مقام‌های ارشد افغان دیدار خواهد کرد. و هدف اصلی دیدار وزیر امور خارجه، بهبود هماهنگی در امور مربوط به امنیت بین دو کشور است.»

وی در ادامه گفته است که سفر قریشی نشان می‌دهد که افغانستان در سیاست خارجی پاکستان در ردیف بالا قرار دارد. 

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که قریشی دعوت عمران خان، نخست وزیر پاکستان را برای رییس جمهور غنی برای بازدید از پاکستان، نیز خواهد رساند. 

به تاریخ ۳ سپتمبر، صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان، با قریشی صحبت تیلیفونی داشت و گماشتن وی را به صفت وزیر خارجه تبریک گفت و از وی دعوت کرده بود تا از کابل دیدار نماید. 

درهمین حال خبرگزاری دان نیوز گزارش داد که روز جمعه رهبران مدنی و نظامی پاکستان چالش‌های سیاست خارجی را نیز مورد بحث قرار دادند.

جنرال قمر جاوید بجواه، فرمانده ستاد ارتش، رییس آی اس آی نوید مختار، قریشی، وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های ارشد، در دراین نشست حضور داشتند. 

در این نشست، روی روابط دوجانبه با کشورهای دوست و مسائل مربوط به امنیت بحث صورت گرفت. 

همچنان فواد حسین چودری وزیر اطلاع‌رسانی گفته است که :« دراین نشست مسائل مربوط به سیاست خارجی و امنیت مورد بحث قرار داده شد. "شرکت کنندگان همچنین در مورد استراتژی برای بازدید های آینده برخی از مقام ها ی خارجی صحبت کردند.»

به گفته چودری دراین نشست رییس ستاد ارتش در مورد آخرین سفرش با کابل در ماه جون نیز معلومات ارایه کرد. 

افغانستان

وزیرخارجه پاکستان امروز  به کابل سفر می‌کند

به تاریخ ۳ سپتمبر، صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان، با قریشی صحبت تیلیفونی داشت و گماشتن وی را به صفت وزیر خارجه تبریک گفت و از وی دعوت کرده بود تا از کابل دیدار نماید. 

Thumbnail

شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، روزشنبه (۲۴ سنبله) برای دیدار با اشرف‌غنی، رییس جمهور افغانستان و دیگر مقام‌های بلندپایۀ دولتی، از کابل دیدار خواهد کرد.

این نخستین سفر خارجی قریشی است پس گماشتن وی به صفت وزیرخارجۀ پاکستان است.

فواد حسین چودری وزیر اطلاع‌رسانی روز جمعه به خبرگزاری دان گفته است که :« قریشی در دیدار خود از کابل روز شنبه با غنی و دیگر مقام‌های ارشد افغان دیدار خواهد کرد. و هدف اصلی دیدار وزیر امور خارجه، بهبود هماهنگی در امور مربوط به امنیت بین دو کشور است.»

وی در ادامه گفته است که سفر قریشی نشان می‌دهد که افغانستان در سیاست خارجی پاکستان در ردیف بالا قرار دارد. 

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که قریشی دعوت عمران خان، نخست وزیر پاکستان را برای رییس جمهور غنی برای بازدید از پاکستان، نیز خواهد رساند. 

به تاریخ ۳ سپتمبر، صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان، با قریشی صحبت تیلیفونی داشت و گماشتن وی را به صفت وزیر خارجه تبریک گفت و از وی دعوت کرده بود تا از کابل دیدار نماید. 

درهمین حال خبرگزاری دان نیوز گزارش داد که روز جمعه رهبران مدنی و نظامی پاکستان چالش‌های سیاست خارجی را نیز مورد بحث قرار دادند.

جنرال قمر جاوید بجواه، فرمانده ستاد ارتش، رییس آی اس آی نوید مختار، قریشی، وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های ارشد، در دراین نشست حضور داشتند. 

در این نشست، روی روابط دوجانبه با کشورهای دوست و مسائل مربوط به امنیت بحث صورت گرفت. 

همچنان فواد حسین چودری وزیر اطلاع‌رسانی گفته است که :« دراین نشست مسائل مربوط به سیاست خارجی و امنیت مورد بحث قرار داده شد. "شرکت کنندگان همچنین در مورد استراتژی برای بازدید های آینده برخی از مقام ها ی خارجی صحبت کردند.»

به گفته چودری دراین نشست رییس ستاد ارتش در مورد آخرین سفرش با کابل در ماه جون نیز معلومات ارایه کرد. 

هم‌رسانی کنید