تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

پدیدۀ مهاجرت هفت میلیارد دالر را وارد اقتصاد کشور کرده است

سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران و عودت کننده‌گان در این باره گفت: «بیشتر از هفت میلیارد دالر امسال از ناحیۀ پدیدۀ مهاجرت وارد عرصۀ اقتصادی کشور شده است.»

یک بررسی وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان نشان می‌دهد که پدیدۀ مهاجرت از آغاز سال روان هجری خورشیدی تا کنون نزدیک به هفت میلیارد دالر را وارد اقتصاد کشور کرده است.

بر بنیاد این بررسی، فرستادن پول از سوی نزدیک به شش میلیون شهروند افغانستان که در بیرون از کشور  زنده‌گی می‌کنند و نیز کمک‌های جهانی در بخش مهاجرت به افغانستان این هفت میلیارد دالر را می‌سازد.

سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران و عودت کننده‌گان در این باره گفت: «بیشتر از هفت میلیارد دالر امسال از ناحیۀ پدیدۀ مهاجرت وارد عرصۀ اقتصادی کشور شده است.»

همچنان آقای عالمی در این نشست مرکز معلوماتی دیجیتلی برگشت‌کننده‌گان در وزارت مهاجرین وعودت کننده‌گان گشایش یافت.

این مرکز به کمک مالی، سازمان جهانی مهاجرت وایالات متحده امریکا ایجاد شده است و تمامی اطلاعات در بارۀ بازگشت کننده‌گان و این که به کدام گونه کمک‌ها نیازدارند، ثبت می‌شوند.

لارنس هارت، رییس سازمان جهانی مهاجرت در افغانستان، در این باره گفت: «این سیستم ما را از حالت اضطرار بیرون می‌کند و به طرف یک برنامۀ بنیادی می‌‍برد. برگشت کننده‌گان به گونۀ واقع الزمان ثبت می‌شوند و مهمتر از همه این سیستم در شناسایی نیازمندی زنان و مردمان ما را کمک می‌کند.»

بربنیاد آمارهای وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان، پس از سال ۲۰۰۱ میلادی، یک و نیم میلیون شهروند کشور از کشورهای دیگر به ویژه پاکستان و ایران به کشور بازگشته اند.

افغانستان

پدیدۀ مهاجرت هفت میلیارد دالر را وارد اقتصاد کشور کرده است

سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران و عودت کننده‌گان در این باره گفت: «بیشتر از هفت میلیارد دالر امسال از ناحیۀ پدیدۀ مهاجرت وارد عرصۀ اقتصادی کشور شده است.»

Thumbnail

یک بررسی وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان نشان می‌دهد که پدیدۀ مهاجرت از آغاز سال روان هجری خورشیدی تا کنون نزدیک به هفت میلیارد دالر را وارد اقتصاد کشور کرده است.

بر بنیاد این بررسی، فرستادن پول از سوی نزدیک به شش میلیون شهروند افغانستان که در بیرون از کشور  زنده‌گی می‌کنند و نیز کمک‌های جهانی در بخش مهاجرت به افغانستان این هفت میلیارد دالر را می‌سازد.

سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران و عودت کننده‌گان در این باره گفت: «بیشتر از هفت میلیارد دالر امسال از ناحیۀ پدیدۀ مهاجرت وارد عرصۀ اقتصادی کشور شده است.»

همچنان آقای عالمی در این نشست مرکز معلوماتی دیجیتلی برگشت‌کننده‌گان در وزارت مهاجرین وعودت کننده‌گان گشایش یافت.

این مرکز به کمک مالی، سازمان جهانی مهاجرت وایالات متحده امریکا ایجاد شده است و تمامی اطلاعات در بارۀ بازگشت کننده‌گان و این که به کدام گونه کمک‌ها نیازدارند، ثبت می‌شوند.

لارنس هارت، رییس سازمان جهانی مهاجرت در افغانستان، در این باره گفت: «این سیستم ما را از حالت اضطرار بیرون می‌کند و به طرف یک برنامۀ بنیادی می‌‍برد. برگشت کننده‌گان به گونۀ واقع الزمان ثبت می‌شوند و مهمتر از همه این سیستم در شناسایی نیازمندی زنان و مردمان ما را کمک می‌کند.»

بربنیاد آمارهای وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان، پس از سال ۲۰۰۱ میلادی، یک و نیم میلیون شهروند کشور از کشورهای دیگر به ویژه پاکستان و ایران به کشور بازگشته اند.

هم‌رسانی کنید