تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

کشته شدن چهار فرد انتحاری درکندهار

چهار فر انتحاری که می خواستند تعمیر ولسوالی معروف و فرماندهی این ولسوالی را هدف قرار دهند از سوی پولیس شناسایی شدند و کشته شدند.

مقام های محلی ولایت کندهار امروز (۲۳عقرب) چهار فرد انتحارى در کندهار قبل از رسيدن به هدف کشته شدند.

ضيا درانى، سخنگوى فرماندهی پولیس ولایت کندهار گفته است که این رویداد در ولسوالی معروف این ولایت شب هنگام رخ داده است.

وی می افزاید که هراس افگنان ميخواستند با استفاده از يک موتر هاموى که مملو از مواد انفجاری بوده، بر تعمير ولسوالى معروف وفرماندهی پولیس این ولسوالی حمله نمايند.  

به گفتۀ درانى، اين حمله کننده‌گان از سوى پوليس شناسايى شده بودند، که پیش از رسيدن به هدف کشته شدند.

به گفته وی موتر نظامى نوع هاموى، از سوى تيم انجنيرى نیروهای امنیتی انفجار داده شد.

افغانستان

کشته شدن چهار فرد انتحاری درکندهار

چهار فر انتحاری که می خواستند تعمیر ولسوالی معروف و فرماندهی این ولسوالی را هدف قرار دهند از سوی پولیس شناسایی شدند و کشته شدند.

Thumbnail

مقام های محلی ولایت کندهار امروز (۲۳عقرب) چهار فرد انتحارى در کندهار قبل از رسيدن به هدف کشته شدند.

ضيا درانى، سخنگوى فرماندهی پولیس ولایت کندهار گفته است که این رویداد در ولسوالی معروف این ولایت شب هنگام رخ داده است.

وی می افزاید که هراس افگنان ميخواستند با استفاده از يک موتر هاموى که مملو از مواد انفجاری بوده، بر تعمير ولسوالى معروف وفرماندهی پولیس این ولسوالی حمله نمايند.  

به گفتۀ درانى، اين حمله کننده‌گان از سوى پوليس شناسايى شده بودند، که پیش از رسيدن به هدف کشته شدند.

به گفته وی موتر نظامى نوع هاموى، از سوى تيم انجنيرى نیروهای امنیتی انفجار داده شد.

هم‌رسانی کنید