تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

کمک ۴۰میلیون دالری امریکا برای آسیب دیده‌گان خشک‌سالی درافغانستان

ادارۀ توسعۀ جهانی ایالات متحده امریکا، بیش از چهل میلیون دالر امریکایی را ازبهر تقویت برنامۀ مددرسانی به آسیب دیده‌گان خشک سالی‌ها در افغانستان، کمک کرد.

این کمک در اختیار برنامۀ جهانی غذا قرار داده شده است و باشنده‌گان بیش از بیست ولایت کشور از آن بهره مند خواهند شد.

زیر پوشش این برنامه، ۶۰هزار تُن گندم از انبارهای وزارت زراعت در اختیار سازمان جهانی غذا قرار داده خواهد شد و ادارۀ توسعۀ جهانی امریکا هزینۀ پروسس این گندم‌ها را با انتقال و توزیع آن به آسیب دیده گان خشک سالی‌ها خواهد پرداخت.

جان بس، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل در این باره می‌گوید: «مقدار کمک بشردوستانه‌یی را که ایالات متحده فراهم خواهد ساخت، حکومت افغانستان را قادر می‌سازد که به پیامدهای خشکسالی وحشتناک رسیده‌گی نماید. ایالات متحده می‌خواهد تا افغانستان موفق شود. ما با هرکسی که برای آیندۀ این کشور تلاش می‌کند همکاری می‌کنیم.»

ادارۀ توسعۀ جهانی ایالات متحده امریکا، از بزرگ ترین تمویل کننده گان برنامه جهانی غذا در افغانستان بوده است. امسال این اداره، در حدود ۶۸ میلیون دالر را به برنامۀ جهانی غذا کمک کرده است. 

زلاتان میلیزیک، رییس برنامۀ جهانی غذا در افغانستان گفت: «برنامۀ غذایی جهان، از اوایل سال گذشته می‌کوشد تا به آسیب دیده گان خشکسالی در افغانستان کمک نماید. تاکنون ما در دو مرحله جداگانه تا نیم میلیون تن را کمک کرده ایم؛ اما شمار آسیب دیده گان درحال افزایش است.»

در همین حال، نصیر احمد درانی، وزیرزراعت و آبیاری کشور می‌گوید که افغانستان با یکی از سخت ترین خشکسالی روبه‌رو است و نیاز به کمک‌های جدی دارد: «دراوایل امسال وزارت زراعت و آب یاری اعلام کرد که افغانستان یکی از سخت ترین خشکسالی‌ها را تجربه خواهد کرد. این خشکسالی بیش از بیست ولایت را با بیش از بیست و یک میلیون مواشی، متأثر خواهد ساخت.»

برنامۀ جهانی غذا که پیش از این بیش از ۴۴۰هزار تن را در پنج ولایت افغانستان زیر پوشش خدماتش داشت، با افزایش آسیب‌های برخاسته از خشک سالی‌ها، این کار را به بیست ولایت گسترش می‌دهد و با این کار، در حدود یک میلیون و چهار صدهزار تن از کمک های این سازمان بهره مند خواهند شد.

افغانستان

کمک ۴۰میلیون دالری امریکا برای آسیب دیده‌گان خشک‌سالی درافغانستان

برنامۀ مدد رسانی به آسیب دیده‌گان خشکسالی‌ها از سوی سازمان جهانی غذا و با پشتیبانی وزارت زراعت اجرا خواهد شد. بریتانیا و استرالیا نیز کشورهای دیگری استند که در این برنامه مدد رسانی، سهم گرفته اند.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ توسعۀ جهانی ایالات متحده امریکا، بیش از چهل میلیون دالر امریکایی را ازبهر تقویت برنامۀ مددرسانی به آسیب دیده‌گان خشک سالی‌ها در افغانستان، کمک کرد.

این کمک در اختیار برنامۀ جهانی غذا قرار داده شده است و باشنده‌گان بیش از بیست ولایت کشور از آن بهره مند خواهند شد.

زیر پوشش این برنامه، ۶۰هزار تُن گندم از انبارهای وزارت زراعت در اختیار سازمان جهانی غذا قرار داده خواهد شد و ادارۀ توسعۀ جهانی امریکا هزینۀ پروسس این گندم‌ها را با انتقال و توزیع آن به آسیب دیده گان خشک سالی‌ها خواهد پرداخت.

جان بس، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل در این باره می‌گوید: «مقدار کمک بشردوستانه‌یی را که ایالات متحده فراهم خواهد ساخت، حکومت افغانستان را قادر می‌سازد که به پیامدهای خشکسالی وحشتناک رسیده‌گی نماید. ایالات متحده می‌خواهد تا افغانستان موفق شود. ما با هرکسی که برای آیندۀ این کشور تلاش می‌کند همکاری می‌کنیم.»

ادارۀ توسعۀ جهانی ایالات متحده امریکا، از بزرگ ترین تمویل کننده گان برنامه جهانی غذا در افغانستان بوده است. امسال این اداره، در حدود ۶۸ میلیون دالر را به برنامۀ جهانی غذا کمک کرده است. 

زلاتان میلیزیک، رییس برنامۀ جهانی غذا در افغانستان گفت: «برنامۀ غذایی جهان، از اوایل سال گذشته می‌کوشد تا به آسیب دیده گان خشکسالی در افغانستان کمک نماید. تاکنون ما در دو مرحله جداگانه تا نیم میلیون تن را کمک کرده ایم؛ اما شمار آسیب دیده گان درحال افزایش است.»

در همین حال، نصیر احمد درانی، وزیرزراعت و آبیاری کشور می‌گوید که افغانستان با یکی از سخت ترین خشکسالی روبه‌رو است و نیاز به کمک‌های جدی دارد: «دراوایل امسال وزارت زراعت و آب یاری اعلام کرد که افغانستان یکی از سخت ترین خشکسالی‌ها را تجربه خواهد کرد. این خشکسالی بیش از بیست ولایت را با بیش از بیست و یک میلیون مواشی، متأثر خواهد ساخت.»

برنامۀ جهانی غذا که پیش از این بیش از ۴۴۰هزار تن را در پنج ولایت افغانستان زیر پوشش خدماتش داشت، با افزایش آسیب‌های برخاسته از خشک سالی‌ها، این کار را به بیست ولایت گسترش می‌دهد و با این کار، در حدود یک میلیون و چهار صدهزار تن از کمک های این سازمان بهره مند خواهند شد.

هم‌رسانی کنید