تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

۸۰هزار تن در ولایت بلخ به مواد مخدر معتاد استند

مقام‌های محلی در ولایت بلخ، می‌گویند که شمار معتادان به مواد مخدر هر روز در این ولایت در حال افزایش است و هم اکنون در حدود ۸۰هزار تن مشمول زنان و کودکان معتاد به مواد مخدر استند.

جمشید، یکی از این معتادان است. او که از رشتۀ خاک‌شناسی در ایران گواهینامه‌اش را به دست آورده، اکنون در یک گورستان در مزارشریف زند‌ه‌گی می‌کند.

جمشید چهل و سه ساله، می‌گوید چهارده سال است که به افغانستان آمده و از همسر و دو فرزند خود که در ایران استند، هیچ آگاهی ندارد.

این مرد، در شهر مازندران کشور ایران در بخش خاک‌شناسی آموزش دیده و گواهینامه‌اش را به دست آورده است.

او که باشندۀ اصلی ولایت سرپل است، چهارده سال پیش از ایران رد مرز شده و به مواد مخدر معتاد شده است: «در مازندران درس می‌خواندم. از رشته خاک‌شناسی فارغ شدم.»

او اکنون از معتاد شدن خود پشیمان است و از حکومت می‌خواهد که او را درمان کند تا به زنده‌گی عادی برگردد.

جمشید، شب و روز خود را در یک گورستان واقع در دشت‌شور در شمال مزارشریف می‌گذراند: «از بدبختی در همین گورستان افتاده ام گرسنه و تشنه از فامیل خود هم خبر ندارم.»

حمید، یکی دیگر از قربانیان اعتیاد به مواد مخدر است که در گورستان دشت شور مزارشریف با گروهی از معتادان مواد مخدر زنده‌گی می‌کند.

قربانیان اعتیاد به مواد مخدر در این گورستان اعتیاد را «مرگ خاموش» نام نهاده‌اند. آن‌ها از اعتیاد شان پشیمان و از رفتار مردم شاکی‌اند.

حمید، می‌گوید: «زرنج داشتم، خانوادۀ خوب داشتم، همه چیز از دستم رفت، نمی‌فهمم چی کنم.»

غلام‌یحیا، یکی دیگر از این معتادان به طلوع‌نیوز گفت: «مردم معتاد را به عنوان یک مریض نمی‌شناسند آن‌ها را به عنوان یک جانی، خلاف‌کار می‌شناسند.»

این معتادان می‌گویند مواد مخدر به گونۀ آسان به دسترس آن‌ها قرار می‌گیرند. چندین مرکز ثابت و سیار فروش مواد مخدر در مزارشریف وجود دارد.

محمدرحیم رحمان اوغلی، رییس مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ نیز موجودیت مرکزهای فروش مواد مخدر را تائید می‌کند: «تعداد ۸۰هزار نفر در بلخ معتاد به مواد مخدر اند که با گذشت زمان در ارقام معتادین در بلخ هم افزایش به عمل آمده است.»

یکی از مرکزهای فروش مواد مخدر در میان منزل‌های مسکونی در نزدیکی گورستان دشت‌شور است. جایی که شماری از معتادان از همین مرکز مواد را به دست می‌آورند.

جنرال عبدالرزاق قادری، آمر امنیت پولیس بلخ از تلاش‌ها برای نابودسازی مرکزهای فروش مواد مخدر در این ولایت سخن می‌گوید: «تنها این یک جای نیست به شکل سیار هم یک تعداد دست به فروش مواد مخدر می‌زنند که چند روز پیش ما یک نفر را که توسط یک عراده تکسی توزیع می‌کرد او را دستگیر کردیم.»

اعتیاد به مواد مخدر به یک معضل کلان اجتماعی در کشور مبدل شده است. بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر از علت‌های اصلی اعتیاد است که زنده‌گی بیش از سه میلیون شهروند کشور را به تباهی کشانده است.

افغانستان

۸۰هزار تن در ولایت بلخ به مواد مخدر معتاد استند

اعتیاد به مواد مخدر به یک معضل کلان اجتماعی در کشور مبدل شده است. بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر از علت‌های اصلی اعتیاد است که زنده‌گی بیش از سه میلیون شهروند کشور را به تباهی کشانده است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی در ولایت بلخ، می‌گویند که شمار معتادان به مواد مخدر هر روز در این ولایت در حال افزایش است و هم اکنون در حدود ۸۰هزار تن مشمول زنان و کودکان معتاد به مواد مخدر استند.

جمشید، یکی از این معتادان است. او که از رشتۀ خاک‌شناسی در ایران گواهینامه‌اش را به دست آورده، اکنون در یک گورستان در مزارشریف زند‌ه‌گی می‌کند.

جمشید چهل و سه ساله، می‌گوید چهارده سال است که به افغانستان آمده و از همسر و دو فرزند خود که در ایران استند، هیچ آگاهی ندارد.

این مرد، در شهر مازندران کشور ایران در بخش خاک‌شناسی آموزش دیده و گواهینامه‌اش را به دست آورده است.

او که باشندۀ اصلی ولایت سرپل است، چهارده سال پیش از ایران رد مرز شده و به مواد مخدر معتاد شده است: «در مازندران درس می‌خواندم. از رشته خاک‌شناسی فارغ شدم.»

او اکنون از معتاد شدن خود پشیمان است و از حکومت می‌خواهد که او را درمان کند تا به زنده‌گی عادی برگردد.

جمشید، شب و روز خود را در یک گورستان واقع در دشت‌شور در شمال مزارشریف می‌گذراند: «از بدبختی در همین گورستان افتاده ام گرسنه و تشنه از فامیل خود هم خبر ندارم.»

حمید، یکی دیگر از قربانیان اعتیاد به مواد مخدر است که در گورستان دشت شور مزارشریف با گروهی از معتادان مواد مخدر زنده‌گی می‌کند.

قربانیان اعتیاد به مواد مخدر در این گورستان اعتیاد را «مرگ خاموش» نام نهاده‌اند. آن‌ها از اعتیاد شان پشیمان و از رفتار مردم شاکی‌اند.

حمید، می‌گوید: «زرنج داشتم، خانوادۀ خوب داشتم، همه چیز از دستم رفت، نمی‌فهمم چی کنم.»

غلام‌یحیا، یکی دیگر از این معتادان به طلوع‌نیوز گفت: «مردم معتاد را به عنوان یک مریض نمی‌شناسند آن‌ها را به عنوان یک جانی، خلاف‌کار می‌شناسند.»

این معتادان می‌گویند مواد مخدر به گونۀ آسان به دسترس آن‌ها قرار می‌گیرند. چندین مرکز ثابت و سیار فروش مواد مخدر در مزارشریف وجود دارد.

محمدرحیم رحمان اوغلی، رییس مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ نیز موجودیت مرکزهای فروش مواد مخدر را تائید می‌کند: «تعداد ۸۰هزار نفر در بلخ معتاد به مواد مخدر اند که با گذشت زمان در ارقام معتادین در بلخ هم افزایش به عمل آمده است.»

یکی از مرکزهای فروش مواد مخدر در میان منزل‌های مسکونی در نزدیکی گورستان دشت‌شور است. جایی که شماری از معتادان از همین مرکز مواد را به دست می‌آورند.

جنرال عبدالرزاق قادری، آمر امنیت پولیس بلخ از تلاش‌ها برای نابودسازی مرکزهای فروش مواد مخدر در این ولایت سخن می‌گوید: «تنها این یک جای نیست به شکل سیار هم یک تعداد دست به فروش مواد مخدر می‌زنند که چند روز پیش ما یک نفر را که توسط یک عراده تکسی توزیع می‌کرد او را دستگیر کردیم.»

اعتیاد به مواد مخدر به یک معضل کلان اجتماعی در کشور مبدل شده است. بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر از علت‌های اصلی اعتیاد است که زنده‌گی بیش از سه میلیون شهروند کشور را به تباهی کشانده است.

هم‌رسانی کنید