تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

بازتاب صلح‌ در اثرهای نقاشان تازه کار بلخ

یک نمایشگاه نقاشی ازبهر ترویج فرهنگ همدیگر‌پذیری در مزارشریف ولایت بلخ برای سه روز برگزار شده است.

این نمایشگاه در یک مکان فرهنگی و اجتماعی زیر نام خانه‌ی صلح مولانای بلخی در مزارشریف برگزار شده‌است.

برگزار کننده‌گان این نمایشگاه، می‌گویند که ۱۵۰ اثر نقاشی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده اند.

محمدصابر نقشبندی، برگزار کنندۀ این نمایشگاه می‌گوید اثرهای هنری چهارده نقاش جوان که برای شش ماه آموزش‌های نقاشی را فراگرفته اند به نماش گذاشته شده‌اند.

وی، با اشاره به این‌که در بخش نقاشی، جوانان زیادی دلبستگی دارند، گفت: «یک اندازه مشکلات که دارند همچون شرایط ناامنی و مشکل اقتصادی بالای آن‌ها اثر بد می‌گذارند.»

او در ادامه افزود: «اگر یک نهادی باشد که این جوانان را کمک کند این‌ها می‌توانند به یک جایی خود را برسانند در غیر آن برای اینها خیلی دشوار است.»

آقای صابری گفت نقاشان جوان تلاش ورزیده‌اند که با آفرینش اثرهای هنری پیام صلح‌خواهی شان را به شهروندان کشور برسانند.

از سویی‌هم، شماری از نقاشان که اثرهای هنری‌شان را به نمایش گذاشته‌اند می‌گویند که در اثرهای‌شان پیام صلح و همدیگرپذیری وجود دارد.

مریم مرادی، یکی از نقاشان است که بیش از ده اثر هنری او به نمایش گذاشته شده‌است: «تمام تصویرهای من برای صلح است تا در فضای آرامش زنده‌گی کنیم.»

صدیقه محسنی، نقاش دیگر می‌گوید: «اکثر نقاشی های من مفهومی است که درد و رنج مردم را بازگو می‌کند.»

طاهره که ۲۲ سال دارد، یکی از نقاشان بلخ است. دوازده اثر هنری او در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده‌است: «سال‌ها در کشور ما خشونت بوده، جنگ بوده است. دختران همسن و سال من نتوانستند به اجتماع برآیند و نتوانستند که احساسات درونی خود را بیان کنند من با نقاشی احساسات درونی خود را به تصویر کشیده‌ام.»

بیشتر کسانی که امروز برای بازدید از این نمایشگاه آمده بودند جوانان و دانشجویان بودند. آنان از برگزاری این نمایشگاه استقبال می‌کنند.

اجمل، بازدید کننده گفت: «خیلی نمایشگاه عالی است، سوژه‌های خوب است و برای من خوشایند است که اینجا می‌آیم و از این عکس‌ها دیدن می‌کنم.»

فرهنگ و هنر

بازتاب صلح‌ در اثرهای نقاشان تازه کار بلخ

برگزار کننده‌گان این نمایشگاه، می‌گویند که ۱۵۰ اثر نقاشی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده اند.

تصویر بندانگشتی

یک نمایشگاه نقاشی ازبهر ترویج فرهنگ همدیگر‌پذیری در مزارشریف ولایت بلخ برای سه روز برگزار شده است.

این نمایشگاه در یک مکان فرهنگی و اجتماعی زیر نام خانه‌ی صلح مولانای بلخی در مزارشریف برگزار شده‌است.

برگزار کننده‌گان این نمایشگاه، می‌گویند که ۱۵۰ اثر نقاشی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده اند.

محمدصابر نقشبندی، برگزار کنندۀ این نمایشگاه می‌گوید اثرهای هنری چهارده نقاش جوان که برای شش ماه آموزش‌های نقاشی را فراگرفته اند به نماش گذاشته شده‌اند.

وی، با اشاره به این‌که در بخش نقاشی، جوانان زیادی دلبستگی دارند، گفت: «یک اندازه مشکلات که دارند همچون شرایط ناامنی و مشکل اقتصادی بالای آن‌ها اثر بد می‌گذارند.»

او در ادامه افزود: «اگر یک نهادی باشد که این جوانان را کمک کند این‌ها می‌توانند به یک جایی خود را برسانند در غیر آن برای اینها خیلی دشوار است.»

آقای صابری گفت نقاشان جوان تلاش ورزیده‌اند که با آفرینش اثرهای هنری پیام صلح‌خواهی شان را به شهروندان کشور برسانند.

از سویی‌هم، شماری از نقاشان که اثرهای هنری‌شان را به نمایش گذاشته‌اند می‌گویند که در اثرهای‌شان پیام صلح و همدیگرپذیری وجود دارد.

مریم مرادی، یکی از نقاشان است که بیش از ده اثر هنری او به نمایش گذاشته شده‌است: «تمام تصویرهای من برای صلح است تا در فضای آرامش زنده‌گی کنیم.»

صدیقه محسنی، نقاش دیگر می‌گوید: «اکثر نقاشی های من مفهومی است که درد و رنج مردم را بازگو می‌کند.»

طاهره که ۲۲ سال دارد، یکی از نقاشان بلخ است. دوازده اثر هنری او در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده‌است: «سال‌ها در کشور ما خشونت بوده، جنگ بوده است. دختران همسن و سال من نتوانستند به اجتماع برآیند و نتوانستند که احساسات درونی خود را بیان کنند من با نقاشی احساسات درونی خود را به تصویر کشیده‌ام.»

بیشتر کسانی که امروز برای بازدید از این نمایشگاه آمده بودند جوانان و دانشجویان بودند. آنان از برگزاری این نمایشگاه استقبال می‌کنند.

اجمل، بازدید کننده گفت: «خیلی نمایشگاه عالی است، سوژه‌های خوب است و برای من خوشایند است که اینجا می‌آیم و از این عکس‌ها دیدن می‌کنم.»

هم‌رسانی کنید