تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
فرهنگ و هنر

برگزاری جشنوارۀ یخ در چین

این جشنواره در بیست و چهارم ماه دسامبر گشایش یافت و قرار است تا بیست و پنجم ماه فیبروری سال ۲۰۱۸میلادی ادامه داشته باشد.

جشنوارۀ سالانه جهانی مجسمه های یخی، امروز در شهر «هاربین» چین برگزار شد.

در این جشنواره، تندیس سازان حرفوی، ساختمان های جالب را از یخ ساخته اند که باعث جلب توجه بسیاری از گردشگران شده است.

مسؤولان برگزاری این جشنواره می گویند در ساخت این تندیس ها بیش از ده هزار تن کار کرده اند.

دویانجینگ، تنس ساز و از برگزار کننده گان این جشنواره بیان داشت: «دریای سانگا در این جا در هوای سرد سالانه بسیار یخ بوجود می آورد. یخ هایی که در این جا به کار رفته اند همه از دریای سانگها است. از  دیگر دریا ها نمی توانیم این مقدار بزرگ  یخ را با شفافیت  به دست بیاوریم. نمایشگاه به این بزرگی  یک تجربه خوب  است.  در ساخت این کاخ ها بسیار از وسایل پیش رفته کارگران استفاده شده است.»

احمد منصور، دانشجوی یمنی نیز اظهار داشت: «من از یمن استم، این نخستین باری است که به هاربین و به جشنواره  یخ آمده ام. فکر می کنم این جا بسیار جالب است. فکر می کنم بسیار دشوار است که به چنین جاهایی دسترسی داشت.»

کریستینا فیپس، گردشگر امریکایی افزود: «این یک ساختار بودایی است، من به جاهای گوناگون آسیا سفر کرده ام اما این جا باور نکردنی است؛ کارهایی که با نیروی انسانی در این جا استفاده شده است، بسیار جالب است.»

بربنیاد گزارش ها، در ساخت کاخ های یخی، بیش از ده هزار کارگر شرکت کرده بودند و بسیاری از ماشین های پیش رفته در ساخت آنها به کار رفته اند.

این جشنواره در بیست و چهارم ماه دسامبر گشایش یافت و قرار است تا بیست و پنجم ماه فیبروری سال ۲۰۱۸میلادی ادامه داشته باشد.

فرهنگ و هنر

برگزاری جشنوارۀ یخ در چین

این جشنواره در بیست و چهارم ماه دسامبر گشایش یافت و قرار است تا بیست و پنجم ماه فیبروری سال ۲۰۱۸میلادی ادامه داشته باشد.

Thumbnail

جشنوارۀ سالانه جهانی مجسمه های یخی، امروز در شهر «هاربین» چین برگزار شد.

در این جشنواره، تندیس سازان حرفوی، ساختمان های جالب را از یخ ساخته اند که باعث جلب توجه بسیاری از گردشگران شده است.

مسؤولان برگزاری این جشنواره می گویند در ساخت این تندیس ها بیش از ده هزار تن کار کرده اند.

دویانجینگ، تنس ساز و از برگزار کننده گان این جشنواره بیان داشت: «دریای سانگا در این جا در هوای سرد سالانه بسیار یخ بوجود می آورد. یخ هایی که در این جا به کار رفته اند همه از دریای سانگها است. از  دیگر دریا ها نمی توانیم این مقدار بزرگ  یخ را با شفافیت  به دست بیاوریم. نمایشگاه به این بزرگی  یک تجربه خوب  است.  در ساخت این کاخ ها بسیار از وسایل پیش رفته کارگران استفاده شده است.»

احمد منصور، دانشجوی یمنی نیز اظهار داشت: «من از یمن استم، این نخستین باری است که به هاربین و به جشنواره  یخ آمده ام. فکر می کنم این جا بسیار جالب است. فکر می کنم بسیار دشوار است که به چنین جاهایی دسترسی داشت.»

کریستینا فیپس، گردشگر امریکایی افزود: «این یک ساختار بودایی است، من به جاهای گوناگون آسیا سفر کرده ام اما این جا باور نکردنی است؛ کارهایی که با نیروی انسانی در این جا استفاده شده است، بسیار جالب است.»

بربنیاد گزارش ها، در ساخت کاخ های یخی، بیش از ده هزار کارگر شرکت کرده بودند و بسیاری از ماشین های پیش رفته در ساخت آنها به کار رفته اند.

این جشنواره در بیست و چهارم ماه دسامبر گشایش یافت و قرار است تا بیست و پنجم ماه فیبروری سال ۲۰۱۸میلادی ادامه داشته باشد.

هم‌رسانی کنید