تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

برگزاری نخستین نمایشگاه نقاشی پرتره‌های آب‌رنگ در هرات

این نمایشگاه زیر نام «زمزمه» از سوی یک هنرمند زن در ولایت هرات برگزار شده است.

پروانه نبی‌زاده، یک زن هنرمند، نخستین نمایشگاه نقاشی پرتره‌های آب‌رنگ را در ولایت هرات برگزار کرد.

در این نمایشگاه، ۳۲ اثر او به ‌نمایش گذاشته شدند و بیشتر اثرها، سیماهای زنان را نشان می ‌دهند.

این بانو که در دانشگاه هرات نیز آموزگار است، می‌گوید که هنر در ذات خود آزاد است و اثرهای هنری بدون درنظرداشت قیدهای اجتماعی خلق شوند: «ما در هنر زمزمه‌هایی داریم، عشق به هنر، خود یک زمزمه است.»

در این اثر، زنان برقع‌پوش در بازار لباس می‌خرند.

نورالله انتظار، دانشجو، در این باره گفت: «پیام‌هایش هم بسیار پیام‌های جالبی است از هر نقطۀ افغانستان هر دردی افغانستان را بیان کرده‌است. مخصوصا خانم‌ها و آقایان، پیر و جوان.»

این نمایشگاه با استقبال گرم باشنده گان هرات روبرو شده است.

زینب، دانشجوی دیگری گفت: « زنان امروزی را مثلأ به‌طور آزادانه نشان می‌دهد و این نقاشی‌ها باعث این می‌شوند که زن فکر کند که زن در جامعه می‌تواند آزادانه فکر کند و کاری‌که دوست دارد، انجام بدهد.»

این نخستین نمایشگاه پرتره‌های آب‌رنگ است که از سوی یک زن در ولایت هرات، برگزار شده‌است.

فرهنگ و هنر

برگزاری نخستین نمایشگاه نقاشی پرتره‌های آب‌رنگ در هرات

این نمایشگاه زیر نام «زمزمه» از سوی یک هنرمند زن در ولایت هرات برگزار شده است.

تصویر بندانگشتی

پروانه نبی‌زاده، یک زن هنرمند، نخستین نمایشگاه نقاشی پرتره‌های آب‌رنگ را در ولایت هرات برگزار کرد.

در این نمایشگاه، ۳۲ اثر او به ‌نمایش گذاشته شدند و بیشتر اثرها، سیماهای زنان را نشان می ‌دهند.

این بانو که در دانشگاه هرات نیز آموزگار است، می‌گوید که هنر در ذات خود آزاد است و اثرهای هنری بدون درنظرداشت قیدهای اجتماعی خلق شوند: «ما در هنر زمزمه‌هایی داریم، عشق به هنر، خود یک زمزمه است.»

در این اثر، زنان برقع‌پوش در بازار لباس می‌خرند.

نورالله انتظار، دانشجو، در این باره گفت: «پیام‌هایش هم بسیار پیام‌های جالبی است از هر نقطۀ افغانستان هر دردی افغانستان را بیان کرده‌است. مخصوصا خانم‌ها و آقایان، پیر و جوان.»

این نمایشگاه با استقبال گرم باشنده گان هرات روبرو شده است.

زینب، دانشجوی دیگری گفت: « زنان امروزی را مثلأ به‌طور آزادانه نشان می‌دهد و این نقاشی‌ها باعث این می‌شوند که زن فکر کند که زن در جامعه می‌تواند آزادانه فکر کند و کاری‌که دوست دارد، انجام بدهد.»

این نخستین نمایشگاه پرتره‌های آب‌رنگ است که از سوی یک زن در ولایت هرات، برگزار شده‌است.

هم‌رسانی کنید