تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
فرهنگ و هنر

فلم جنجالی هندی "پدماواتی" از سوی کمیتۀ سانسور اجازۀ نشر گرفت

این فیلم که داستان یک ملکۀ هندوستان در قرن ۱۴و یک حاکم مسلمان را به نمایش می گذارد، با اعتراض های گروه های هندو و طبقه های دیگر به همراه شده است.

هیئت سانسور فلم هندوستان، فلم بحث برانگیز «پدماواتی» را اجازۀ نشر داد.

هیئت مرکزی صدور گواهی نامه فلم هندوستان، به رسانه ها گفته است که هیچ نوع سانسوری در این فلم اعمال نشده است.

در ماه نوامبر، دادگاه عالی هند، تقاضای یک وکیل را برای جلوگیری از انتشار جهانی فلم را رد کرد.

فلم «پدماواتی»، داستان یک ملکۀ هندوستان در قرن ۱۴ متعلق به طبقۀ راجپوت وعلاوالدین خلیج، حاکم مسلمان را شرح می‌دهد.

در این فلم، نقش های مرکزی را دیپیکا پدوکون و رانویرسینگ، بازی کرده اند.

گروه های هندو و یک طبقۀ راجپات می گویند که فیلم تهیه شده توسط سانجی لیلا بنسالی، صحنه‌های عاشقانه صمیمی بین دو شخصیت را نشان می دهد، اما تهیه کننده‌گان فلم این ادعاها را رد می‌کنند.

اگرچه به صفت یک شخصیت داستانی، پدماواتی به عنوان یک نماد افتخار زن در میان راجپات ها یاد می‌شود.

این در حالی است که در مورد انتشار این فلم، برای چند ماۀ گذشته جنجال‌های وجود داشته است، اما هیئت مرکزی صدور گواهینامه فلم پس از یک جلسه کمیته بررسی، اطمینان داد که گواهی نامه «U / A » پس از اصلاحات لازم به فلم داده خواهد شد.

فرهنگ و هنر

فلم جنجالی هندی "پدماواتی" از سوی کمیتۀ سانسور اجازۀ نشر گرفت

این فیلم که داستان یک ملکۀ هندوستان در قرن ۱۴و یک حاکم مسلمان را به نمایش می گذارد، با اعتراض های گروه های هندو و طبقه های دیگر به همراه شده است.

Thumbnail

هیئت سانسور فلم هندوستان، فلم بحث برانگیز «پدماواتی» را اجازۀ نشر داد.

هیئت مرکزی صدور گواهی نامه فلم هندوستان، به رسانه ها گفته است که هیچ نوع سانسوری در این فلم اعمال نشده است.

در ماه نوامبر، دادگاه عالی هند، تقاضای یک وکیل را برای جلوگیری از انتشار جهانی فلم را رد کرد.

فلم «پدماواتی»، داستان یک ملکۀ هندوستان در قرن ۱۴ متعلق به طبقۀ راجپوت وعلاوالدین خلیج، حاکم مسلمان را شرح می‌دهد.

در این فلم، نقش های مرکزی را دیپیکا پدوکون و رانویرسینگ، بازی کرده اند.

گروه های هندو و یک طبقۀ راجپات می گویند که فیلم تهیه شده توسط سانجی لیلا بنسالی، صحنه‌های عاشقانه صمیمی بین دو شخصیت را نشان می دهد، اما تهیه کننده‌گان فلم این ادعاها را رد می‌کنند.

اگرچه به صفت یک شخصیت داستانی، پدماواتی به عنوان یک نماد افتخار زن در میان راجپات ها یاد می‌شود.

این در حالی است که در مورد انتشار این فلم، برای چند ماۀ گذشته جنجال‌های وجود داشته است، اما هیئت مرکزی صدور گواهینامه فلم پس از یک جلسه کمیته بررسی، اطمینان داد که گواهی نامه «U / A » پس از اصلاحات لازم به فلم داده خواهد شد.

هم‌رسانی کنید