تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

فیلم افسانۀ سرمنگسک برای نخستین‌بار در کابل روی پردۀ نمایش رفت

افسانۀ سرمنگسک؛ فیلم مستندی‌که روايت‌های غير از جنگ از يک‌ونيم دهۀ گذشته افغانستان را بازتاب می‌دهد، دیروز (۲۰قوس) در کابل روی پرده ‌رفت.

نخستين نمايش فیلم مستند افسانۀ سرمنگسك، در دانشگاه  كابل روی پرده رفت و تماشاگران آن، همه دانشگاهيان و فرهنگيان كشور بودند.
 
در اين فیلم يازده کرکتر که نويسنده‌گان، هنرمندان و كارمندان كنونی حكومت استند، در بارۀ يک‌ونيم دهۀ گذشتۀ افغانستان به پرسش‌ها دربارۀ مسایل گونه‌گون به‌جز از جنگ، پاسخ داده‌اند.
 
اندیشۀ اصلی این  فیلم از گيسو جهان‌گيری، مسوول بنياد آرمان شهر است، اما فیلم ازسوی ديانا ثاقب، فیلم‌ساز كشور، ساخته شده‌است. 
 
داوود ناجی، كركتر فیلم افسانۀ سرمنگسك، می‌گوید: «این فیلم و فیلم‌برداری قبل از اتفاق‌های جنبش روشنایی در سال ۲۰۱۶میلادی بود و من درهمان زمان می‌گفتم و می‌دیدم که چی اتفافی در زیر پست جامعۀ افغانستان افتاده‌است.»
 
اندیشه اين فیلم از  گيسو جهان‌گيری مسوول آرمان شهر است و از برنامه‌های اين نهاد به‌مناسبت هفتۀ حقوق بشر است.
 
روح‌‌الامین امینی، نمایندۀ نهاد آرمان شهر، می‌گوید: «یازده شخصیت هرکدام به‌علت‌های گونه‌گون برگزیده شدند و با هریک، یک شمار مصاحبه صورت گرفت.»
 
اين فیلم يازده كركتر دارد و هر كركتر به پرسش‌های كارگردان دربارۀ يک‌ونيم دهۀ گذشته افغانستان پاسخ می‌گويند.
 
كارگردان فیلم افسانۀ سرمنگسك می‌گويد كه اين فیلم روايت‌های متفاوتی از افغانستان دارد.
 
ديانا ثاقب، كارگردان فيلم، می‌گوید: «بسیار مهم است که ما تلاش کنیم که این بخشی از جامعۀ را پررنگ‌تر کنیم و نشان بدهیم و سخنان‌شان را ابتدا به گوش مردم خودمان و بعد بیرون از کشور برسانیم.»

اين فيلم برای نخستين‌بار در بلجيم به‌نمايش گذاشته شده بود.

فرهنگ و هنر

فیلم افسانۀ سرمنگسک برای نخستین‌بار در کابل روی پردۀ نمایش رفت

افسانۀ سرمنگسک؛ فیلم مستندی‌که روايت‌های غير از جنگ از يک‌ونيم دهۀ گذشته افغانستان را بازتاب می‌دهد، دیروز (۲۰قوس) در کابل روی پرده ‌رفت.

تصویر بندانگشتی

نخستين نمايش فیلم مستند افسانۀ سرمنگسك، در دانشگاه  كابل روی پرده رفت و تماشاگران آن، همه دانشگاهيان و فرهنگيان كشور بودند.
 
در اين فیلم يازده کرکتر که نويسنده‌گان، هنرمندان و كارمندان كنونی حكومت استند، در بارۀ يک‌ونيم دهۀ گذشتۀ افغانستان به پرسش‌ها دربارۀ مسایل گونه‌گون به‌جز از جنگ، پاسخ داده‌اند.
 
اندیشۀ اصلی این  فیلم از گيسو جهان‌گيری، مسوول بنياد آرمان شهر است، اما فیلم ازسوی ديانا ثاقب، فیلم‌ساز كشور، ساخته شده‌است. 
 
داوود ناجی، كركتر فیلم افسانۀ سرمنگسك، می‌گوید: «این فیلم و فیلم‌برداری قبل از اتفاق‌های جنبش روشنایی در سال ۲۰۱۶میلادی بود و من درهمان زمان می‌گفتم و می‌دیدم که چی اتفافی در زیر پست جامعۀ افغانستان افتاده‌است.»
 
اندیشه اين فیلم از  گيسو جهان‌گيری مسوول آرمان شهر است و از برنامه‌های اين نهاد به‌مناسبت هفتۀ حقوق بشر است.
 
روح‌‌الامین امینی، نمایندۀ نهاد آرمان شهر، می‌گوید: «یازده شخصیت هرکدام به‌علت‌های گونه‌گون برگزیده شدند و با هریک، یک شمار مصاحبه صورت گرفت.»
 
اين فیلم يازده كركتر دارد و هر كركتر به پرسش‌های كارگردان دربارۀ يک‌ونيم دهۀ گذشته افغانستان پاسخ می‌گويند.
 
كارگردان فیلم افسانۀ سرمنگسك می‌گويد كه اين فیلم روايت‌های متفاوتی از افغانستان دارد.
 
ديانا ثاقب، كارگردان فيلم، می‌گوید: «بسیار مهم است که ما تلاش کنیم که این بخشی از جامعۀ را پررنگ‌تر کنیم و نشان بدهیم و سخنان‌شان را ابتدا به گوش مردم خودمان و بعد بیرون از کشور برسانیم.»

اين فيلم برای نخستين‌بار در بلجيم به‌نمايش گذاشته شده بود.

هم‌رسانی کنید