تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

نیرنگ‌های قسیم؛ بومی‌سازی نمایش معروف مولیر در افغانستان

گروه تئاتر سرخ و سفید نمایش معروف "نیرنگ‌های اسکاپن" اثر مولیر فرانسوی را بومی‌سازی کرده و زیرنام "نیرگ‌های قسیم" اجرا می‌کنند.

این گروه که از کابل به هرات رفته‌اند می‌گویند می‌خواهند در تمام ولایات کشور اجرا داشته باشند و تئاتر را برای مردم معرفی کنند.

گروه تئاتر سرخ و سفید، امروز این نمایش را در ولایت هرات اجرا کردند.

نعیم ایوبی، کارگردان این نمایش در این باره گفت: «ما خواستیم این نمایش را افغانی بسازیم – همه چیز؛ طرح لباس و شخصیت – نه تنها به یک قوم خاص بلکه تمامی قوم‌هایی که در افغانستان است را ما در بر گرفته ایم.»

این نمایش در بارۀ نیرنگ‌‎های فردی بنام قسیم است که قلب مهربان دارد و برای کمک به دوستانش نقش بازی می‌کند. در این نمایش، تلاش شده تا فرهنگ اقوام گوناگون کشور به نمایش گذاشته شود.

شفیق زنده‌گی، بازیگر در این نمایش می‌گوید: «شیطنت‌هایی را که قسیم می‌کند، همه به نفع دیگران است. پول هم که می‌گیرد، بخاطر دو جوانی است که کارش گیر است. و پدرانی که ظالم اند و مرد سالار، آن‌ها را هم جزای شان را می‌دهد.»

فاطمه توکلی، بازیگر نیز افزود: «من می‌خواهم الگوی دختر خانم‌های دیگر باشم. من از آنان می‌خواهم که ما را حمایت کنند.»

اجرای این تئاتر با استقبال گرم باشنده‌گان ولایت هرات روبه‌رو شده است. شماری از تماشاگران با استقبال از این نمایش، آن را یک گام موثر در رشد هنر تئاتر می‌دانند.

مسعود حسن زاده در این باره بیان داشت: «اجرای امروز آنقدر خوب بود که آدم می‌ماند چه بگوید. به این خاطر که شما توجه دارید که نمایش‌نامه‌های خارجی که اجرا می‌شوند به آن هویت اصلی آن اجرا می‌شود، و کاری که این تیم کرده بود، آن را بومی سازی کرده بود.»
نرگس نیرومند نیز افزود: «واقعأ خیلی جالب بود و مطمینأ تئاتر تنها جنبۀ سرگرمی را ندارد و عینت‌های جامعه امروزی را به گونه نمایش نشان می‌دهد.»

نیرنگ‌های قسیم، برای اولین بار در دانشگاه کابل به نمایش درآمد و قرار است و بعد از هرات به ولایات دیگر نیز نمایش داده شود.

فرهنگ و هنر

نیرنگ‌های قسیم؛ بومی‌سازی نمایش معروف مولیر در افغانستان

این نمایش در بارۀ نیرنگ‌‎های فردی بنام قسیم است که قلب مهربان دارد و برای کمک به دوستانش نقش بازی می‌کند. در این نمایش، تلاش شده تا فرهنگ اقوام گوناگون کشور به نمایش گذاشته شود.

تصویر بندانگشتی

گروه تئاتر سرخ و سفید نمایش معروف "نیرنگ‌های اسکاپن" اثر مولیر فرانسوی را بومی‌سازی کرده و زیرنام "نیرگ‌های قسیم" اجرا می‌کنند.

این گروه که از کابل به هرات رفته‌اند می‌گویند می‌خواهند در تمام ولایات کشور اجرا داشته باشند و تئاتر را برای مردم معرفی کنند.

گروه تئاتر سرخ و سفید، امروز این نمایش را در ولایت هرات اجرا کردند.

نعیم ایوبی، کارگردان این نمایش در این باره گفت: «ما خواستیم این نمایش را افغانی بسازیم – همه چیز؛ طرح لباس و شخصیت – نه تنها به یک قوم خاص بلکه تمامی قوم‌هایی که در افغانستان است را ما در بر گرفته ایم.»

این نمایش در بارۀ نیرنگ‌‎های فردی بنام قسیم است که قلب مهربان دارد و برای کمک به دوستانش نقش بازی می‌کند. در این نمایش، تلاش شده تا فرهنگ اقوام گوناگون کشور به نمایش گذاشته شود.

شفیق زنده‌گی، بازیگر در این نمایش می‌گوید: «شیطنت‌هایی را که قسیم می‌کند، همه به نفع دیگران است. پول هم که می‌گیرد، بخاطر دو جوانی است که کارش گیر است. و پدرانی که ظالم اند و مرد سالار، آن‌ها را هم جزای شان را می‌دهد.»

فاطمه توکلی، بازیگر نیز افزود: «من می‌خواهم الگوی دختر خانم‌های دیگر باشم. من از آنان می‌خواهم که ما را حمایت کنند.»

اجرای این تئاتر با استقبال گرم باشنده‌گان ولایت هرات روبه‌رو شده است. شماری از تماشاگران با استقبال از این نمایش، آن را یک گام موثر در رشد هنر تئاتر می‌دانند.

مسعود حسن زاده در این باره بیان داشت: «اجرای امروز آنقدر خوب بود که آدم می‌ماند چه بگوید. به این خاطر که شما توجه دارید که نمایش‌نامه‌های خارجی که اجرا می‌شوند به آن هویت اصلی آن اجرا می‌شود، و کاری که این تیم کرده بود، آن را بومی سازی کرده بود.»
نرگس نیرومند نیز افزود: «واقعأ خیلی جالب بود و مطمینأ تئاتر تنها جنبۀ سرگرمی را ندارد و عینت‌های جامعه امروزی را به گونه نمایش نشان می‌دهد.»

نیرنگ‌های قسیم، برای اولین بار در دانشگاه کابل به نمایش درآمد و قرار است و بعد از هرات به ولایات دیگر نیز نمایش داده شود.

هم‌رسانی کنید