تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: ایجاد مجتمع کشاورزی برقی برای دهاقین

وزارت زراعت وآبیاری برای رسیده‌گی به مشکلات کشاورزان ودادن مشوره‌ها به آنان، ازایجاد یک مجتمع کشاورزی برقی  دراین وزارت خبرمیدهد.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت وآبیاری می‌گوید که با آغازکاراین مجتمع ، کشاورزان میتوانند با گرفتن شماره رایگان یک صدوپنجاه مشکلات شان را با کارشناسان کشاورزی در میان گذارند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با حمد الله همدرد،  معین وزارت زراعت بحث کرده است.

بازار

بازار: ایجاد مجتمع کشاورزی برقی برای دهاقین

وزارت زراعت وآبیاری برای رسیده‌گی به مشکلات کشاورزان ودادن مشوره‌ها به آنان، ازایجاد یک مجتمع کشاورزی برقی  دراین وزارت خبرمیدهد.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت وآبیاری می‌گوید که با آغازکاراین مجتمع ، کشاورزان میتوانند با گرفتن شماره رایگان یک صدوپنجاه مشکلات شان را با کارشناسان کشاورزی در میان گذارند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با حمد الله همدرد،  معین وزارت زراعت بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews