تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: توسعه روابط بازرگانی با روسیه سفید

مسوولان اتاق تجارت و صنایع ازتوسعه روابط بازرگانی با روسیه سفید خبرمیدهند.

 سخنگوی این اتاق می‎‌گوید بربنیاد علاقمندی روسیه سفید برای توسعه بازرگانی با افغانستان ،تا چند ماه دیگر دومین نشست بازرگانان دو کشور را درشهر منسگ روسیه  برگزار خواهند شد.

 دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت بحث و گفتگو کرده است.

 همچنان گرداننده در مورد شرکت لبنانی خطیب العالمی در بیش از یک سال گذشته توانسته است بیش ازشش پیمان مشوره دهی وطرح پروژه های گونه گون را ازنهاد های دولتی بدست آرد و پرسش ها در مورد این شرکت با عزت الله ادیب، رییس بخش تحقیق دیدبان شفافیت بحث کرده است.

 از سوی دیگر گرداننده در مورد نگرانی ها از کاهش آب ذخیره شده در بند قرغه با قیس محمدی، استاد دانشگاه بحث کرده است.

بازار

بازار: توسعه روابط بازرگانی با روسیه سفید

مسوولان اتاق تجارت و صنایع ازتوسعه روابط بازرگانی با روسیه سفید خبرمیدهند.

 سخنگوی این اتاق می‎‌گوید بربنیاد علاقمندی روسیه سفید برای توسعه بازرگانی با افغانستان ،تا چند ماه دیگر دومین نشست بازرگانان دو کشور را درشهر منسگ روسیه  برگزار خواهند شد.

 دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت بحث و گفتگو کرده است.

 همچنان گرداننده در مورد شرکت لبنانی خطیب العالمی در بیش از یک سال گذشته توانسته است بیش ازشش پیمان مشوره دهی وطرح پروژه های گونه گون را ازنهاد های دولتی بدست آرد و پرسش ها در مورد این شرکت با عزت الله ادیب، رییس بخش تحقیق دیدبان شفافیت بحث کرده است.

 از سوی دیگر گرداننده در مورد نگرانی ها از کاهش آب ذخیره شده در بند قرغه با قیس محمدی، استاد دانشگاه بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews