تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: تولید برق حرارتی در شبرغان به زودی

قراراست درآینده های نزدیک کارنصب دودستگاه بزرگ حرارتی برای تولید نیروی برق درشبرغان آغازشود.

مسوولان وزارت انرژی و آب میگویند که این پروژه ها در چارچوب برنامه مشارکت عامه و خصوصی با هزینه یکصد و سیزده میلیون دالر عملی میشوند و با بهره برداری ازآنها نود میگاوات برق تولید خواهند شد.

درهمین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند که بکارگیری از منابع داخلی هزینه های مصرف برق را درکشورکاهش خواهند داد.

دراین برنامه گرداننده نرگس موسوی با رضا حیدری، مشاور ارشد انرژی وزارت انرژی و آب بحث کرده است. 

بازار

بازار: تولید برق حرارتی در شبرغان به زودی

قراراست درآینده های نزدیک کارنصب دودستگاه بزرگ حرارتی برای تولید نیروی برق درشبرغان آغازشود.

مسوولان وزارت انرژی و آب میگویند که این پروژه ها در چارچوب برنامه مشارکت عامه و خصوصی با هزینه یکصد و سیزده میلیون دالر عملی میشوند و با بهره برداری ازآنها نود میگاوات برق تولید خواهند شد.

درهمین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند که بکارگیری از منابع داخلی هزینه های مصرف برق را درکشورکاهش خواهند داد.

دراین برنامه گرداننده نرگس موسوی با رضا حیدری، مشاور ارشد انرژی وزارت انرژی و آب بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews