تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: ثبت دارایی های کارمندان کمیسیون تدارکات

اداره تدارکات ملی می‌گوید که دارایی‌های تمامی کارمندان این اداره ثبت شده اند. 

مسؤولان این اداره می‌گویند که ثبت دارایی‌ها واظهار نامه تضاد منافع، از اهداف استراتیژیک اداره تدارکات ملی می‌باشد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با ناصر تمیوری، پژوهشگر دیدبان شفافیت بحث کرده است. 

در بحث دیگر گرداننده در مورد اینکه اتاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید که اکنون بیش از هر زمان دیگر زمینه برای سرمایه گذاری‌های زنان در کشور فراهم شده است، با قیس محمدی، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

درهمین حال گرداننده در بارۀ مصرف بودجه‌ توسعه‌یی با عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی بحث کرده است. 

بازار

بازار: ثبت دارایی های کارمندان کمیسیون تدارکات

اداره تدارکات ملی می‌گوید که دارایی‌های تمامی کارمندان این اداره ثبت شده اند. 

مسؤولان این اداره می‌گویند که ثبت دارایی‌ها واظهار نامه تضاد منافع، از اهداف استراتیژیک اداره تدارکات ملی می‌باشد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با ناصر تمیوری، پژوهشگر دیدبان شفافیت بحث کرده است. 

در بحث دیگر گرداننده در مورد اینکه اتاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید که اکنون بیش از هر زمان دیگر زمینه برای سرمایه گذاری‌های زنان در کشور فراهم شده است، با قیس محمدی، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

درهمین حال گرداننده در بارۀ مصرف بودجه‌ توسعه‌یی با عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews