تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: خشکسالی و راهکار مبارزه با آن

وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث می‌گوید که مبارزه با خشک سالی ممکن است و باید راه‌های سازگاری با آن جستجو شوند. 

وی می‌گوید که در کنار کشاورزی و دامداری، منابع آبهای زیر زمینی کشور از اثر خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها بسیار زیامند شده‌اند و افزون بر آن استفاده بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی چالش‌ها را در این بخش چند برابر ساخته است. 

از سویی هم اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که هفت سال پیش از استفاده بی رویه آب‌های زیرزمینی پایتخت هشدار داده بود، اما کسی به آن توجه نکرد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با صمیم هوشمند، آگاه مسایل محیط زیست و محمد صدیقی، رییس پلان وپالیسی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، بحث کرده است. 

بازار

بازار: خشکسالی و راهکار مبارزه با آن

وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث می‌گوید که مبارزه با خشک سالی ممکن است و باید راه‌های سازگاری با آن جستجو شوند. 

وی می‌گوید که در کنار کشاورزی و دامداری، منابع آبهای زیر زمینی کشور از اثر خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها بسیار زیامند شده‌اند و افزون بر آن استفاده بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی چالش‌ها را در این بخش چند برابر ساخته است. 

از سویی هم اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که هفت سال پیش از استفاده بی رویه آب‌های زیرزمینی پایتخت هشدار داده بود، اما کسی به آن توجه نکرد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با صمیم هوشمند، آگاه مسایل محیط زیست و محمد صدیقی، رییس پلان وپالیسی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews