تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: روابط منطقه‌یی افغانستان و کشورهای منطقه

بانک جهانی با استقبال از توسعه روابط منطقه یی افغانستان وکشورهای منطقه می‌گوید که کشورها باید تمام گذینه‌ها را برای توسعه این روابط بکارگیرند.

رئیس بانک جهانی درگفتگوی با طلوع نیوزازتوسعه روابط بازرگانی وترانزیتی افغانستان وکشورهای آسیای میانه استقبال میکند ومیگوید که دراین بخش بانک جهانی حکومت افغانستان کمک خواهند کرد.

ازسویی هم اتشه بازرگان افغانستان درقزاقستان می‌گوید که همزمان با گسترش روابط افغانستان با قزاقستان، علاقمندی دوکشور به توسعه دادوستد بازرگان بیشترشده است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی، با امان حیدرری آگاه مسایل اقتصای بحث کرده است. 

در بحث دیگر گرداننده در مورد امضاء پیمان‌های بیست ونه پروژه خدمات همهگانی با شوراهای توسته‌یی و شرکت‌های خصوصی در یازده ولایت با محمد رفیق جنبش، معاون سخنگوی وزارت انکشاف دهات بحث کرده است. 

بازار

بازار: روابط منطقه‌یی افغانستان و کشورهای منطقه

بانک جهانی با استقبال از توسعه روابط منطقه یی افغانستان وکشورهای منطقه می‌گوید که کشورها باید تمام گذینه‌ها را برای توسعه این روابط بکارگیرند.

رئیس بانک جهانی درگفتگوی با طلوع نیوزازتوسعه روابط بازرگانی وترانزیتی افغانستان وکشورهای آسیای میانه استقبال میکند ومیگوید که دراین بخش بانک جهانی حکومت افغانستان کمک خواهند کرد.

ازسویی هم اتشه بازرگان افغانستان درقزاقستان می‌گوید که همزمان با گسترش روابط افغانستان با قزاقستان، علاقمندی دوکشور به توسعه دادوستد بازرگان بیشترشده است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی، با امان حیدرری آگاه مسایل اقتصای بحث کرده است. 

در بحث دیگر گرداننده در مورد امضاء پیمان‌های بیست ونه پروژه خدمات همهگانی با شوراهای توسته‌یی و شرکت‌های خصوصی در یازده ولایت با محمد رفیق جنبش، معاون سخنگوی وزارت انکشاف دهات بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews