تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: علاقمندی چین برای شامل شدن در پروژه تاپی

با شامل شدن چین درپروژه لوله گاز ترکمنستان، یا "تاپی" احتمال دارد که تغییراتی درپیمان این پروژه بوجود آید.

شماری ازآگاهان بخش معادن می‌گویند که هرچند با شامل شدن چین دراین پروژه به مثابۀ پنجمین کشور، شامل این پروژه، کارساخت لوله گازترکمنستان با تأخیرروبروخواهند شد، اما به باورآنان، این کار اهمیت اقتصادی وسیاسی پروژه "تاپی" را در منطقه بیشترمی‌سازد.

درهمین حال وزارت معادن می‌گوید که شامل شدن چین درپروژه "تاپی" درحد گفتگوهای دیپلوماتیک میان چین وپاکستان است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی  بحث کرده است. 

دربخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد آغازروند حمل ونقل کالاهای بازرگانی افغانستان وهند از راه بندر چابهار با یونس مومند، معاون اتاق تجارت و صنایع بحث کرده است. 

همچنان گرداننده در مورد نگرانی سرمایه گذاران در ولایت پکتیا با عبدالکریم عارفی، معاون اول شورای عالی صنایع معدن وسرمایه گزاری بحث کرده است. 

بازار

بازار: علاقمندی چین برای شامل شدن در پروژه تاپی

با شامل شدن چین درپروژه لوله گاز ترکمنستان، یا "تاپی" احتمال دارد که تغییراتی درپیمان این پروژه بوجود آید.

شماری ازآگاهان بخش معادن می‌گویند که هرچند با شامل شدن چین دراین پروژه به مثابۀ پنجمین کشور، شامل این پروژه، کارساخت لوله گازترکمنستان با تأخیرروبروخواهند شد، اما به باورآنان، این کار اهمیت اقتصادی وسیاسی پروژه "تاپی" را در منطقه بیشترمی‌سازد.

درهمین حال وزارت معادن می‌گوید که شامل شدن چین درپروژه "تاپی" درحد گفتگوهای دیپلوماتیک میان چین وپاکستان است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی  بحث کرده است. 

دربخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد آغازروند حمل ونقل کالاهای بازرگانی افغانستان وهند از راه بندر چابهار با یونس مومند، معاون اتاق تجارت و صنایع بحث کرده است. 

همچنان گرداننده در مورد نگرانی سرمایه گذاران در ولایت پکتیا با عبدالکریم عارفی، معاون اول شورای عالی صنایع معدن وسرمایه گزاری بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews