تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: دیدار مقام‌های بلند رتبۀ ازبیکستان به کابل

وزیر خارجه ازبیکستان دررأس یک هیئت بلند پایه دولت آن کشور از کابل دیدن کرد.

او هدف سفرش را به افغانستان، گفتگوها روی توسعه روابط اقتصادی وحمایت از روند صلح درافغانستان میداند ومی‌گوید که وی ازمشاورامنیت ملی افغانستان دعوت کرده است تا از ازبیکستان دیدن کند.

درهمین حال معین وزارت امورخارجه می‌گوید که درگفتگوهای مشترک با همتایان ازبیکستانی شان روی پیشرفت کار توافق های تاشکند نیز گفتگو کرده‌اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با نذیراحمد نجابی، آمردیپارتمنت انجنیری راه آهن دانشگاه پولی تخنیک بحث کرده است. 

در بخش دیگر گرداننده محمدی در مورد افزایش ناامنی‌ها ومشکلات فراراه سرمایه گذاری‌های درکشور با شفیق‌الله عطایی، معاون اتاق تجارت وصنایع بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد رُشد اندک اقتصادی در کشور با سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد بحث کرده است. 

بازار

بازار: دیدار مقام‌های بلند رتبۀ ازبیکستان به کابل

وزیر خارجه ازبیکستان دررأس یک هیئت بلند پایه دولت آن کشور از کابل دیدن کرد.

او هدف سفرش را به افغانستان، گفتگوها روی توسعه روابط اقتصادی وحمایت از روند صلح درافغانستان میداند ومی‌گوید که وی ازمشاورامنیت ملی افغانستان دعوت کرده است تا از ازبیکستان دیدن کند.

درهمین حال معین وزارت امورخارجه می‌گوید که درگفتگوهای مشترک با همتایان ازبیکستانی شان روی پیشرفت کار توافق های تاشکند نیز گفتگو کرده‌اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با نذیراحمد نجابی، آمردیپارتمنت انجنیری راه آهن دانشگاه پولی تخنیک بحث کرده است. 

در بخش دیگر گرداننده محمدی در مورد افزایش ناامنی‌ها ومشکلات فراراه سرمایه گذاری‌های درکشور با شفیق‌الله عطایی، معاون اتاق تجارت وصنایع بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد رُشد اندک اقتصادی در کشور با سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews