تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: مناسب نبودن سرماه گذاری در سال روان درکشور

سرمایه گذاری ها درجریان امسال دربخش های گونه گون مناسب نبوده اند.
 
پیش ازاین اتاق تجارت وصنایع گفته است که با وجود برنامه های مفید برای جذب سرمایه گذاری ها درکشور امسال هم پیشرفت های مناسب دراین بخش وجود نداشته اند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شفیق عطایی، معاون اتاق تجارت بحث کرده است.

بازار

بازار: مناسب نبودن سرماه گذاری در سال روان درکشور

سرمایه گذاری ها درجریان امسال دربخش های گونه گون مناسب نبوده اند.
 
پیش ازاین اتاق تجارت وصنایع گفته است که با وجود برنامه های مفید برای جذب سرمایه گذاری ها درکشور امسال هم پیشرفت های مناسب دراین بخش وجود نداشته اند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شفیق عطایی، معاون اتاق تجارت بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews