تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: نبود حمایت‌های لازم از سرمایه گذاران کوچک

با درنظرداشت نبود حمایت‌های لازم ازسرمایه‌گذاران کوچک درکشور شماری بزرگی از این تجارت‌ها با گذشت زمان کم ، ورشکست میشوند.

شماری ازسرمایه‌گذاران کوچک درپایتخت می‌گویند که درحال حاضرهیچ گونه حمایت نمی‌شوند و آنان درنبود زیربناها ونبود برق بازهم ناگذیراند که هزینه‌های بزرگی را به حکومت بپردازند.

در همین حال مسئولان وزرات تجارت از ایجاد سهولت‌ها به هدف تشویق سرمایه گذاری‌های کوچک درکشور خبرمیدهند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شبیر بشیری، آگاۀ امور اقتصادی بحث کرده است.

در بحث دیگر گرداننده محمدی در مورد انتقاد شبکه نظارت از منابع طبیعی از کارکرد حکومت در بخش منابع طبیعی با قدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و فریداحمد فضلی، کارشناس معادن بحث کرده است.

همچنان گرداننده محمدی در مورد نصب پایه های خدمات مخابراتی در کشور با عطامحمد یاری، مشاور تخنیکی ادارۀ اترا بحث کرده است.

بازار

بازار: نبود حمایت‌های لازم از سرمایه گذاران کوچک

با درنظرداشت نبود حمایت‌های لازم ازسرمایه‌گذاران کوچک درکشور شماری بزرگی از این تجارت‌ها با گذشت زمان کم ، ورشکست میشوند.

شماری ازسرمایه‌گذاران کوچک درپایتخت می‌گویند که درحال حاضرهیچ گونه حمایت نمی‌شوند و آنان درنبود زیربناها ونبود برق بازهم ناگذیراند که هزینه‌های بزرگی را به حکومت بپردازند.

در همین حال مسئولان وزرات تجارت از ایجاد سهولت‌ها به هدف تشویق سرمایه گذاری‌های کوچک درکشور خبرمیدهند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شبیر بشیری، آگاۀ امور اقتصادی بحث کرده است.

در بحث دیگر گرداننده محمدی در مورد انتقاد شبکه نظارت از منابع طبیعی از کارکرد حکومت در بخش منابع طبیعی با قدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و فریداحمد فضلی، کارشناس معادن بحث کرده است.

همچنان گرداننده محمدی در مورد نصب پایه های خدمات مخابراتی در کشور با عطامحمد یاری، مشاور تخنیکی ادارۀ اترا بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews