تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: کاهش تولید برق بند کجکی

تولید برق بند کجکی، ده میگاوات کاهش یافته است. 

ریاست برشنای ولایت هلمند می گوید که در پی خشکسالی و کاهش بارندگی ها، امسال آب کمتر در بند کجکی ذخیره شده است و از همین تولید برق در این بند کاهش یافته است. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با استاد سید مسعود، استاد دانشگاه کابل بحث کرده است. 

دربحث دیگر گرداننده روی افزایش روند صادرات فرارده‌ها از راهی دهلیز هوایی با اخترمحمد، رییس اتحادیه صادرکننده‌گان میوه تازه بحث کرده است. 

درهمین حال گرداننده روی امضای تفاهمنامه حل مشکلات بازرگانی و سرمایه گذاری ها میان افغانستان و قزاقستان با رحم الدین حاجی آغا بحث کرده است. 

بازار

بازار: کاهش تولید برق بند کجکی

تولید برق بند کجکی، ده میگاوات کاهش یافته است. 

ریاست برشنای ولایت هلمند می گوید که در پی خشکسالی و کاهش بارندگی ها، امسال آب کمتر در بند کجکی ذخیره شده است و از همین تولید برق در این بند کاهش یافته است. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با استاد سید مسعود، استاد دانشگاه کابل بحث کرده است. 

دربحث دیگر گرداننده روی افزایش روند صادرات فرارده‌ها از راهی دهلیز هوایی با اخترمحمد، رییس اتحادیه صادرکننده‌گان میوه تازه بحث کرده است. 

درهمین حال گرداننده روی امضای تفاهمنامه حل مشکلات بازرگانی و سرمایه گذاری ها میان افغانستان و قزاقستان با رحم الدین حاجی آغا بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews