تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
تعهدات نشست بروکسل

پاسخ‌گویی سه وزیر در مجلس دربارۀ آماده‌گی‌ها برای بروکسل

وزیر مالیه به نماینده‌گان مجلس گفت که تعهدات مالی جامعۀ جهانی به افغانستان در نشست بروکسل وابسته به رسیده‌گی به مسأله پناه‌جویان از سوی حکومت افغانستان خواهد بود.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز (یک‌شنبه ۱۱ میزان) در نشست مجلس نماینده‌گان گفت که اگرحکومت افغانستان پس‌از نشست بروکسل به حل مسألۀ پناه‌جویان افغانستان در کشورهای اروپایی نپردازد، بخش بزرگی از پول‌های تعهدشده در نشست بروکسل، برای رسیده‌گی به پناه‌جویان در این کشورها هزینه خواهد شد.

آقای حکیمی گفت: «اگر موضوع مهاجران را ما حل نکنیم، پولی را قرار است به افغانستان کمک کنند، آن پول به‌جای این‌که در افغانستان به مصرف برسد، در کشورهای خودشان برای مهاجران مصرف خواهند کرد.»

در همین حال، صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجۀ کشور، تأکید ورزید که حکومت از بهر به‌دست‌آوردن ادامۀ کمک‌های جهانی، در بازگشتاندن دوبارۀ پناه‌جویان در کشور با کشورهای اروپایی کمک می‌کند.

آقای ربانی اظهار داشت: «ما به دلیل دوام همکاری با کشورها و به دست‌آوردن کمک‌های مالی بیشتر می‌خواهیم با این کشورها در حل بحران مهاجران همکار باشیم و از طریق دریافت کمک‌های مالی در کنفرانس بروکسل به‌گونه غیرمستقیم زمینه بازگشت افغانان را در کشور فراهم کنیم.»

وزیران مالیه، امورخارجه، مهاجران و معاون شورای امنیت ملی از بهر همه‌گانی‌ساختن آماده‌گی‌های حکومت در نشست بروکسل به مجلس نماینده‌گان خواسته شده بودند.

اما شماری از نماینده‌گان انتقاد کردند که حکومت با برخی از کشورهای اتحادیۀ اروپا بر سر برگشتاندن پناه‌جویان از این کشورها معامله کرده‌است.

غلام‌حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومت بر سر به دست‌آوردن ادامۀ کمک‌های مالی و برگشتاندن پناه‌جویان معامله کرده‌است، در حالی‌که بر حمایت و رسیده‌گی به مشکلات تمامی شهروندان در داخل و بیرون از کشور مکلف است.»

سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، بیان کرد: «در این روز‌ها آوازه‌هایی وجود دارند که حکومت با برخی از کشورهای اتحادیۀ اروپا از جمله آلمان برای بازگشتاندن پناه‌جویان تفاهم‌نامه امضاء کرده‌است؛ این آوازه‌یی بیش نیست.»

در این میان، وزیران مهاجران و مالیه برگشت مهاجران افغانستان را از کشورهای پاکستان و ایران یکی از چالش‌هایی می‌دانند که حکومت وحدت ملی پس از نشست بروکسل با آن روبه‌روخواهد بود.

اکنون روزانه بیش‌از پنج‌هزار مهاجر از پاکستان و نزدیک ۱۵۰۰ تن دیگر از ایران به کشور بر می‌گردند.

علاوه بر این، مبارزه با فساد اداری، آوردن اصلاحات، آماده‌گی برای انتخابات شورای ملی، بهبود وضع حقوق بشری به‌ویژه وضع حقوق زنان و کودکان، تعهدات حکومت افغانستان در نشست بروکسل استند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، فهرست کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده را درنشست بروکسل این‌گونه اعلام کرد:

ایالات متحده امریکا ۷۰۰ میلیون دالر

آلمان ۶۰۰ میلیون دالر

بانک جهانی ۴۰۰ میلیون دالر

بانک توسعه آسیایی ۳۰۵ میلیون دالر

جاپان ۴۰۰ میلیون دالر

اتحادیۀ اروپا ۲۲۰ میلیون دالر

بریتانیا ۲۰۰ میلیون دالر

آسترلیا ۸۱ میلیون دالر

کانادا ۵۵ میلیون دالر

چک ۲ میلیون دالر

دنمارک ۵۶ میلیون دالر

فنلند ۳۳ میلیون دالر

فرانسه ۲۵ میلیون دالر

هالند ۷۴ میلیون دالر

ناروی ۱۷۸ میلیون دالر

سویدن ۸۱ میلیون دالر

سویس ۱۱ میلیون دالر

ترکیه ۸۱.۶۱ میلیون دالر

و ایتالیا ۳۵ میلیون دالر

مجموع این کمک‌ها به ۳.۵ میلیارد دالر در سال خواهد رسید. پیش‌از این هند نیز با افغانستان یک میلیارد دالر تعهد کمک کرده‌است.

تعهدات نشست بروکسل

پاسخ‌گویی سه وزیر در مجلس دربارۀ آماده‌گی‌ها برای بروکسل

وزیر مالیه به نماینده‌گان مجلس گفت که تعهدات مالی جامعۀ جهانی به افغانستان در نشست بروکسل وابسته ب

Thumbnail

وزیر مالیه به نماینده‌گان مجلس گفت که تعهدات مالی جامعۀ جهانی به افغانستان در نشست بروکسل وابسته به رسیده‌گی به مسأله پناه‌جویان از سوی حکومت افغانستان خواهد بود.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز (یک‌شنبه ۱۱ میزان) در نشست مجلس نماینده‌گان گفت که اگرحکومت افغانستان پس‌از نشست بروکسل به حل مسألۀ پناه‌جویان افغانستان در کشورهای اروپایی نپردازد، بخش بزرگی از پول‌های تعهدشده در نشست بروکسل، برای رسیده‌گی به پناه‌جویان در این کشورها هزینه خواهد شد.

آقای حکیمی گفت: «اگر موضوع مهاجران را ما حل نکنیم، پولی را قرار است به افغانستان کمک کنند، آن پول به‌جای این‌که در افغانستان به مصرف برسد، در کشورهای خودشان برای مهاجران مصرف خواهند کرد.»

در همین حال، صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجۀ کشور، تأکید ورزید که حکومت از بهر به‌دست‌آوردن ادامۀ کمک‌های جهانی، در بازگشتاندن دوبارۀ پناه‌جویان در کشور با کشورهای اروپایی کمک می‌کند.

آقای ربانی اظهار داشت: «ما به دلیل دوام همکاری با کشورها و به دست‌آوردن کمک‌های مالی بیشتر می‌خواهیم با این کشورها در حل بحران مهاجران همکار باشیم و از طریق دریافت کمک‌های مالی در کنفرانس بروکسل به‌گونه غیرمستقیم زمینه بازگشت افغانان را در کشور فراهم کنیم.»

وزیران مالیه، امورخارجه، مهاجران و معاون شورای امنیت ملی از بهر همه‌گانی‌ساختن آماده‌گی‌های حکومت در نشست بروکسل به مجلس نماینده‌گان خواسته شده بودند.

اما شماری از نماینده‌گان انتقاد کردند که حکومت با برخی از کشورهای اتحادیۀ اروپا بر سر برگشتاندن پناه‌جویان از این کشورها معامله کرده‌است.

غلام‌حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومت بر سر به دست‌آوردن ادامۀ کمک‌های مالی و برگشتاندن پناه‌جویان معامله کرده‌است، در حالی‌که بر حمایت و رسیده‌گی به مشکلات تمامی شهروندان در داخل و بیرون از کشور مکلف است.»

سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، بیان کرد: «در این روز‌ها آوازه‌هایی وجود دارند که حکومت با برخی از کشورهای اتحادیۀ اروپا از جمله آلمان برای بازگشتاندن پناه‌جویان تفاهم‌نامه امضاء کرده‌است؛ این آوازه‌یی بیش نیست.»

در این میان، وزیران مهاجران و مالیه برگشت مهاجران افغانستان را از کشورهای پاکستان و ایران یکی از چالش‌هایی می‌دانند که حکومت وحدت ملی پس از نشست بروکسل با آن روبه‌روخواهد بود.

اکنون روزانه بیش‌از پنج‌هزار مهاجر از پاکستان و نزدیک ۱۵۰۰ تن دیگر از ایران به کشور بر می‌گردند.

علاوه بر این، مبارزه با فساد اداری، آوردن اصلاحات، آماده‌گی برای انتخابات شورای ملی، بهبود وضع حقوق بشری به‌ویژه وضع حقوق زنان و کودکان، تعهدات حکومت افغانستان در نشست بروکسل استند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، فهرست کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده را درنشست بروکسل این‌گونه اعلام کرد:

ایالات متحده امریکا ۷۰۰ میلیون دالر

آلمان ۶۰۰ میلیون دالر

بانک جهانی ۴۰۰ میلیون دالر

بانک توسعه آسیایی ۳۰۵ میلیون دالر

جاپان ۴۰۰ میلیون دالر

اتحادیۀ اروپا ۲۲۰ میلیون دالر

بریتانیا ۲۰۰ میلیون دالر

آسترلیا ۸۱ میلیون دالر

کانادا ۵۵ میلیون دالر

چک ۲ میلیون دالر

دنمارک ۵۶ میلیون دالر

فنلند ۳۳ میلیون دالر

فرانسه ۲۵ میلیون دالر

هالند ۷۴ میلیون دالر

ناروی ۱۷۸ میلیون دالر

سویدن ۸۱ میلیون دالر

سویس ۱۱ میلیون دالر

ترکیه ۸۱.۶۱ میلیون دالر

و ایتالیا ۳۵ میلیون دالر

مجموع این کمک‌ها به ۳.۵ میلیارد دالر در سال خواهد رسید. پیش‌از این هند نیز با افغانستان یک میلیارد دالر تعهد کمک کرده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره