تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

آغاز روند توزیع زمین در پارک صنعتی باریک آب

روند توزیع زمین در پارک صنعتی باریک آب برای صنایع کشاورزی، امروز (شنبه، ۳۱ سنبله) آغاز شد.

وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که برای ۱۶کارخانه دار در این پارک صنعتی ۶۵جریب زمین داده خواهد شد.

به گفتۀ معین این وزارت، در حال حاضر افزون بر ۵۰۰ جریب زمین در بخش نخست  پارک صنعتی باریک آب، در ۱۳ پارک دیگر در کشور نیز زمین‌ها‌ برای ساخت کارخانه‌ها وجود دارند و آنان برای توزیع این زمین‌ها اقدام خواهند کرد.

ظهورالدین شیرزاده، در این باره افزود: «با توزیع این زمین‌ها حکومت رسالت خودرا ادا نمود. خواست من از تمام سرمایه گذاران این است که درخواست های شان را ارائه کنند و زمین بگیرند و سرمایه گذاری کنند.»

از سویی هم، اتاق تجارت و صنایع و اتاق معادن و صنایع، از علاقه‌مندی سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای کار در کشور خبر می‌دهند، اما می‌گویند که حکومت باید سهولت‌‎ها برای سرمایه گذاران را بیشتر سازد.

شفیق الله عطایی، معاون اتاق تجارت و صنایع بیان داشت: «از سه هفته بدینسو پنجاه درخواست از ولایت‌های گوناگون برای گرفتن زمین به ما رسیده است و ما به زودی این‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهیم.» 

رحیم الله سمندر، رییس هیئت عامل اتاق معادن و صنایع نیز اظهار داشت: «در یک تعداد ولایت‌هایی که سرمایه گذاران خارجی هم اکنون منتظر زمین استند؛ آنان می‌خواهند که در پارک‌های صنعتی دولتی زمین بگیرند - بخاطر مشکلات و نگرانی‌های امنیتی که دارند. اگر در این زمینه توجه شود و زودتر به خواست‌های شان پاسخ مثبت داده شود، این یک موفقیت بزرگ برای دولت نیز خواهد بود.»    

آغاز روند توزیع زمین در پارک صنعتی باریک آب، همزمان شده است با آغاز روند عملی سازی شرایط و قوانین تازه‌یی‌که در بخش توزیع زمین حکومت وضع کرده است.

بربنیاد قوانین تازه، هر جریب زمین در پارک‌های صنعتی باید به بهای ۱۰۰هزار افغانی در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد و با پرداخت ۴۵ درصد از هزینه های زیربناها از سوی کارخانه داران، هر جریب زمین ۱۴هزار دالر برای سرمایه گذاران تمام می‌شود.

بازرگانی

آغاز روند توزیع زمین در پارک صنعتی باریک آب

آغاز روند توزیع زمین در پارک صنعتی باریک آب، همزمان شده است با آغاز روند عملی سازی شرایط و قوانین تازه‌یی‌که در بخش توزیع زمین حکومت وضع کرده است.

تصویر بندانگشتی

روند توزیع زمین در پارک صنعتی باریک آب برای صنایع کشاورزی، امروز (شنبه، ۳۱ سنبله) آغاز شد.

وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که برای ۱۶کارخانه دار در این پارک صنعتی ۶۵جریب زمین داده خواهد شد.

به گفتۀ معین این وزارت، در حال حاضر افزون بر ۵۰۰ جریب زمین در بخش نخست  پارک صنعتی باریک آب، در ۱۳ پارک دیگر در کشور نیز زمین‌ها‌ برای ساخت کارخانه‌ها وجود دارند و آنان برای توزیع این زمین‌ها اقدام خواهند کرد.

ظهورالدین شیرزاده، در این باره افزود: «با توزیع این زمین‌ها حکومت رسالت خودرا ادا نمود. خواست من از تمام سرمایه گذاران این است که درخواست های شان را ارائه کنند و زمین بگیرند و سرمایه گذاری کنند.»

از سویی هم، اتاق تجارت و صنایع و اتاق معادن و صنایع، از علاقه‌مندی سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای کار در کشور خبر می‌دهند، اما می‌گویند که حکومت باید سهولت‌‎ها برای سرمایه گذاران را بیشتر سازد.

شفیق الله عطایی، معاون اتاق تجارت و صنایع بیان داشت: «از سه هفته بدینسو پنجاه درخواست از ولایت‌های گوناگون برای گرفتن زمین به ما رسیده است و ما به زودی این‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهیم.» 

رحیم الله سمندر، رییس هیئت عامل اتاق معادن و صنایع نیز اظهار داشت: «در یک تعداد ولایت‌هایی که سرمایه گذاران خارجی هم اکنون منتظر زمین استند؛ آنان می‌خواهند که در پارک‌های صنعتی دولتی زمین بگیرند - بخاطر مشکلات و نگرانی‌های امنیتی که دارند. اگر در این زمینه توجه شود و زودتر به خواست‌های شان پاسخ مثبت داده شود، این یک موفقیت بزرگ برای دولت نیز خواهد بود.»    

آغاز روند توزیع زمین در پارک صنعتی باریک آب، همزمان شده است با آغاز روند عملی سازی شرایط و قوانین تازه‌یی‌که در بخش توزیع زمین حکومت وضع کرده است.

بربنیاد قوانین تازه، هر جریب زمین در پارک‌های صنعتی باید به بهای ۱۰۰هزار افغانی در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد و با پرداخت ۴۵ درصد از هزینه های زیربناها از سوی کارخانه داران، هر جریب زمین ۱۴هزار دالر برای سرمایه گذاران تمام می‌شود.

هم‌رسانی کنید