تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

آماده‌گی چین برای کمک به آسیب دیده‌گان رویدادهای طبیعی درکشور

ریاست جمهوری، روز جمعه (۱۱اسد) در یک خبرنامه گفته است که چین آماده‌گی‌اش را برای کمک به آسیب دیده‌گان خشک‌سالی و سیلاب‌ها در افغانستان اعلام کرده است.

در این خبرنامه، آمده است که لیوجین سونگ، سفیر چین در کابل در دیدار با رییسجمهور اشرف‌غنی در ارگ گفته که بیجنگ آماده است تا برای آسیب دیده‌گان خشک‌سالی و سیلاب‌ها در افغانستان کمک‌مالی و مواد خوراکی به آنان فراهم سازد.

بربنیاد خبرنامه، سفیرچین همچنان گفته است که کشورش آمادۀ کمک به بلند بردن ظرفیت فنی نهادهای دولتی افغانستان نیز می‌باشد.

در این خبرنامه همچنان آمده که لیوجین سونگ تعهد سپرده که بیجنگ افغانستان را در رسیدن به ثبات نیز کمک خواهد کرد.

این درحالی است که پیش از این، بریتانیا گفته است که به ارزش ده میلیون پوند موادخوراکی را به آسیب دیده‌گان رویدادهای طبیعی در کشور کمک می‌کند.

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، می‌گوید که این کمک‌ها به یک میلیون و چهارصد هزار تن در بیست ولایت کشور توزیع خواهند شد.

بازرگانی

آماده‌گی چین برای کمک به آسیب دیده‌گان رویدادهای طبیعی درکشور

پیش از این، بریتانیا اعلام کرده است که به ارزش ده میلیون پوند موادخوراکی به آسیب دیده‌گان رویدادهای طبیعی در کشور کمک می‌کند.

Thumbnail

ریاست جمهوری، روز جمعه (۱۱اسد) در یک خبرنامه گفته است که چین آماده‌گی‌اش را برای کمک به آسیب دیده‌گان خشک‌سالی و سیلاب‌ها در افغانستان اعلام کرده است.

در این خبرنامه، آمده است که لیوجین سونگ، سفیر چین در کابل در دیدار با رییسجمهور اشرف‌غنی در ارگ گفته که بیجنگ آماده است تا برای آسیب دیده‌گان خشک‌سالی و سیلاب‌ها در افغانستان کمک‌مالی و مواد خوراکی به آنان فراهم سازد.

بربنیاد خبرنامه، سفیرچین همچنان گفته است که کشورش آمادۀ کمک به بلند بردن ظرفیت فنی نهادهای دولتی افغانستان نیز می‌باشد.

در این خبرنامه همچنان آمده که لیوجین سونگ تعهد سپرده که بیجنگ افغانستان را در رسیدن به ثبات نیز کمک خواهد کرد.

این درحالی است که پیش از این، بریتانیا گفته است که به ارزش ده میلیون پوند موادخوراکی را به آسیب دیده‌گان رویدادهای طبیعی در کشور کمک می‌کند.

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، می‌گوید که این کمک‌ها به یک میلیون و چهارصد هزار تن در بیست ولایت کشور توزیع خواهند شد.

هم‌رسانی کنید