تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: آغاز بررسی های نخستین پروژه برق پلخمری-سرخان

شرکت برشنا می‌گوید که هیئتی از ازبیکستان برای آغاز بررسی‌های نخستین پروژه برق سرخان-پلخمری به کابل آمده‌است. 

سخنگوی شرکت برشنا می‌گوید که قرار است این هیئت ازبیکستانی تا کمتر از سه ماه دیگر بررسی‌هایش را به پایان برساند و پس از آن کار طراحی این پروژه را آغاز خواهد کرد. 

از سوی دیگر شماری از آگاهان از حکومت می‌خواهند که در کنار عملی سازی پروژه‌های وارداتی و ترانزیتی برق، پروژه‌های بیشتری را در تولید انرژی برق از منابع داخلی عملی سازد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با انجنیروکیل ناصری، رییس عملیاتی شرکت برشنا بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد آغاز صادرات نخستین محموله کالاهای صادراتی کشور از راه لاجورد به اروپا با سید یحیا اخلاقی، رییس ترانزیت وتصحیلات تجارتی بحث کرده است. 

همچنان در بخش دیگر گرداننده محمدی در مورد کار استملاک پروژه بند شاه‌توت یا بند للندر با صمیم صارم، آگاه مسایل اقتصادی بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: آغاز بررسی های نخستین پروژه برق پلخمری-سرخان

شرکت برشنا می‌گوید که قرار است این هیئت ازبیکستانی تا کمتر از سه ماه دیگر بررسی‌هایش را به پایان برساند.

Thumbnail

شرکت برشنا می‌گوید که هیئتی از ازبیکستان برای آغاز بررسی‌های نخستین پروژه برق سرخان-پلخمری به کابل آمده‌است. 

سخنگوی شرکت برشنا می‌گوید که قرار است این هیئت ازبیکستانی تا کمتر از سه ماه دیگر بررسی‌هایش را به پایان برساند و پس از آن کار طراحی این پروژه را آغاز خواهد کرد. 

از سوی دیگر شماری از آگاهان از حکومت می‌خواهند که در کنار عملی سازی پروژه‌های وارداتی و ترانزیتی برق، پروژه‌های بیشتری را در تولید انرژی برق از منابع داخلی عملی سازد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با انجنیروکیل ناصری، رییس عملیاتی شرکت برشنا بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد آغاز صادرات نخستین محموله کالاهای صادراتی کشور از راه لاجورد به اروپا با سید یحیا اخلاقی، رییس ترانزیت وتصحیلات تجارتی بحث کرده است. 

همچنان در بخش دیگر گرداننده محمدی در مورد کار استملاک پروژه بند شاه‌توت یا بند للندر با صمیم صارم، آگاه مسایل اقتصادی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید