تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: نخستین کالاهای صادراتی آزمایشی به ترکمنستان رسید

نخستین محموله آزمایشی کالاهای صادراتی کشور که از راه لاجورد صادرمیشود به ترکمنستان رسیده است .
 
اتاق تجارت وصنایع میگوید که تا کنون دربرابراین محموله آزمایشی مشکلی ایجاد نشده است.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با صمیم صارم، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: نخستین کالاهای صادراتی آزمایشی به ترکمنستان رسید

اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته است که احتمال دارد این محموله آزمایشی تا یک هفته دیگر به ترکیه برسد.

Thumbnail

نخستین محموله آزمایشی کالاهای صادراتی کشور که از راه لاجورد صادرمیشود به ترکمنستان رسیده است .
 
اتاق تجارت وصنایع میگوید که تا کنون دربرابراین محموله آزمایشی مشکلی ایجاد نشده است.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با صمیم صارم، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید